Millionstøtte for å sikre fiskemottak

Trænasamfunnet får ny støtte fra Nordland fylkeskommune. (Foto: Wikimedia/Manu El Loco)
Fylkesrådet i Nordland går inn med 2 millioner kroner for å sikre hjørnesteinsbedriften på Træna.

2 millioner kroner fra Nordland fylke skal sikre fortsatt mottak av fisk på Træna.

- Vi støtter Træna kommune med midler til næringsutvikling fordi det er nå hjelpen trenges. Fylkesrådet ser at et stopp i mottak av fisk i Træna vil ramme flere mindre samfunn i området, sier fylkesråd for samferdsel, Hild-Marit Olsen(Ap).
 


Tuftet på Modolv Sjøset 

Hjørnesteinsbedriften på Træna, Modolv Sjøset AS, har sysselsatt opp mot 100 personer i fiskeindustrien på Træna. Gjennom datterselskapene Modolv Sjøset Fisk AS og Modolv Sjøset Pelagic AS har produksjonen vært innen både pelagisk og hvitfisk.
Befolkningen i Træna kommune er på knappe 500 innbyggere, og Modolv Sjøset AS har hatt betydning langt utover det å være en viktig arbeidsplass. Både nærings- og samfunnsliv ellers i øykommunen er tuftet på bedriften. 


Etter at Pelagiakonsernet i fjor restrukturerte virksomheten sin ble det stopp i produksjonen på Træna. Usikkerheten rundt framtiden for virksomheten rådde i flere måneder, og fyleksråd for næring, Arve Knutsen var blant mange som engasjerte seg for øysamfunnets framtid. 

Allerede i oktober fikk kommunen to millioner kroner til omstilling. 


Viktig for hele kysten

Nå har kommunen søkt og fått innvilget ny støtte. Træna skal selv prioritere hvordan pengene skal brukes. Fylkesråd Hild-Marit Olsen viser til at hjørnesteinsbedriften på Træna, Modolv Sjøset AS, på mange måter er et nav for andre og mindre fiskemottak langs kysten. 

- Derfor er de tiltakene vi nå støtter ikke bare viktig for Træna, men for store deler av kysten, sier hun. 

Lokale krefter på Træna, med Geir Sjøset i spissen, har jobbet med å få skilt ut den pelagiske delen av selskapet fra hvitfiskdelen. Dette har man nå lykkes med, og majoritetseierskapet i Modolv Sjøset AS er nå på lokale hender, og med det også det heleide datterselskapet Modolv Sjøset Fisk AS. 


Retter innsatsen mot hvitfisk

Eierne av selskapet og leder vil nå konsentrere innsatsen mot hvitfisk. Trænabedriften er sentral i et system av mottaksstasjoner fra Støtt i nord til Vega i sør, en struktur som sikrer råstofftilgang og arbeidsplasser i hvitfisknæringen på øya, og i tillegg at det fortsatt er en aktiv kystflåte langs Helgelandskysten. 

Nå jobbes det med å få til en vedvarende lønnsom drift, og selskapet har med ekstern hjelp laget en strategiplan. 

Ordfører i Træna Per Pedersen sammen med fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen. (Foto: NFK)
Ordfører i Træna Per Pedersen sammen med fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen. (Foto: NFK)

Tags