Det kan drøye helt til i oktober før et oppkjøp av hvitfisk-anlegget avklares, sier Geir Sjøset som er daglig leder ved Modolv Sjøset. (Foto: Stian Ølstrøm/Wikimedia Commons)
Nordland Fylkeskommune går inn med to millioner kroner for å prøve å hjelpe Træna Kommune. (Foto: Wikimedia/Finn Rindahl)

Træna får to millioner kroner til omstilling

Nordland fylkeskommune har som mål å redde deler av fiskeribedriften Modolv Sjøset AS, samt gjøre Træna kommune mer robust.

– Træna er i en sårbar situasjon, som en av landets minste kommuner. I tillegg har Træna en geografisk plassering som gir ekstra utfordringer for næringslivet. En nedleggelse av hjørnesteinsbedriften, Modolv Sjøset AS, vil ha store konsekvenser for samfunnet, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen.

 

To fokusområder

Et løsningsforslag er å etablere et næringslivsprosjekt i Træna kommune med todelt fokus:

* Å redde det som reddes kan av bedriften Modolv Sjøset AS, som driver både innenfor pelagisk og hvitfisk, og som har Pelagia AS som hovedeier.

 * Å jobbe frem nye næringsbedrifter i Træna kommune, for at kommunen skal få flere ben å stå på, samt bli mindre sårbar.

Skulle tilskuddet slå positivt ut for kommunen, er Nordland fylkeskommune villig til å bevilge mer penger de kommende årene.

– Under forutsetning av at prosjektet har tilfredsstillende framdrift, stiller fylkesrådet i utsikt å ville bidra med midler også til gjennomføring av prosjektets år 2 og 3, sier Knutsen.

 

Vil dele selskapet

Det arbeides nå med å få gjennomført eiermessige endringer i hjørnesteinsbedriften Modolv Sjøset AS. Det gjøres ved å skille aktivitetene i pelagisk og hvitfisk, og dermed få overført selskapets hvitfiskaktiviteter på lokale hender.

– En slik splittelse av aktiviteter og endringer i eierskap kan være positive for Trænasamfunnets muligheter for verdiskaping og sysselsetting innenfor hvitfisk, sier Arve Knutsen.

Fordi det fortsatt er store usikkerhetsmomenter knyttet til framtidsutsiktene – kanskje særlig den pelagiske virksomheten – anses det som viktig å gjennomføre et omstillings- og nyskapingsprosjekt i Træna. 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.