Miljøorganisasjoner raser mot flytting av iskanten

Iskanten. Foto: Arkivfoto.

Siden regjeringen kom med nyheten om at iskanten skal flyttes, har reaksjoner fra miljøorganisasjoner haglet inn. Verken Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet er imponert over plassering av grensen.

Naturvernforbundet mener på sin side at regjeringen har gjort et fullstendig knefall for oljeindustrien når de nå har gått inn for en grense på 15 prosent. 

Silje Ask Lundberg. Foto: Naturvernforbundet.

- Hvis det er ett område i Arktis det er verdt å ta vare på, så er det iskantsonen. At regjeringen trosser de faglige anbefalingene er et svik mot en kunnskapsbasert forvaltning og styrer Norge i helt feil retning, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. 

Regjeringens iskantgrense er i stor grad lik den i dag. Enkelte steder går den ørlite lenger sør, mens andre steder går den noe lenger nord. 

 - Det er helt uforståelig om miljøpolitikere fra noen av regjeringspartiene forsøker å selge dette som en seier. Her har man sagt til oljeindustrien at de skal få dure på som vanlig, uten at oppdatert kunnskap skal sette noen grenser for dem. Det er rett og slett helt utrolig, fortsetter Lundberg.

Ungdomsorganisasjon raser

Mens regjeringen landet på 15 prosent isfrekvens innebærer forslaget deres å ikke definere iskantsonen i tråd med miljøfaglige anbefalinger, men i stedet plassere grensen rett nord for gitte oljelisenser, skriver Natur og Ungdom i en pressemelding. Miljøfaglige råd har anbefalt en grense som er hele titalls tusen kvadratkilometer lengre sør. Avgjørelsen kommer på samme dag som barn og ungdom over hele verden streiker skolen for klimaet. Det reagerer Natur og Ungdom sterkt på.

- På samme dag som millioner av barn og ungdom samler seg for å streike skolen for klimaet, har regjeringen foreslått å ignorere de faglige anbefalingene, fordi de ikke likte konklusjonen i rapportene de selv har bestilt. Det er et miljøsvik, som understreker hvorfor barn og ungdom ser seg nødt til å streike for klimaet, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom. 

Miljøorganisasjonen mener regjeringen glemmer de unike naturverdiene i Arktis.

- Denne saken er veldig komplisert når man ikke har fordypet seg i den i noen år. Men egentlig er det enkelt: Iskantsonen er selve motoren til livet i Arktis, og inneholder flere tusen arter. Dette er verdier vi nordmenn kan leve av for alltid, men som regjeringen setter på spill for å blidgjøre oljelobbyen, sier Woie.

Natur og Ungdom demonstrerer utenfor Stortinget. Foto: Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom demonstrerer utenfor Stortinget. (Foto: Natur og ungdom)

Håper på omkamp

Nå håper Natur og Ungdom at Venstre og KrF innleder samtaler med opposisjonspartiene for å danne flertall for å beholde prinsippet om en oljefri iskantsone.

- Denne saken er på ingen måte avgjort før behandlingen i Stortinget. Vi vet at Venstre og KrF har stått på i denne saken, men nå kan de ikke gi seg. Vi håper miljøpartiene i regjering vil snakke med opposisjonspartiene for å finne flertall for å bevare de unike naturverdiene i Arktis, avslutter Woie.

Naturvernforbundet lover på sin side at de ikke kommer til å gi seg i denne saken, og understreker at kampen ikke er over med dette. De forventer at Arbeiderpartiet vil holde løftet sitt om å trå ekstra varsomt innenfor iskantsonen av hensyn til natur og miljø.

- Naturvernforbundet kommer aldri til å godta at regjeringen ofrer våre sårbare, arktiske områder til oljeindustrien, spesielt ikke i en tid hvor utslippene må kuttes drastisk. Arbeiderpartiet har tidligere sagt at de mener fakta må ha makta, det forventer vi at de nå følger opp. Dette er havområder med viktige nøkkelfunksjoner for hele økosystemer, de må vi ta vare på, sier Lundberg.

En seier for miljøet

Klimaminister Sveinung Rotevatn understreker at denne flyttingen vil gjøre godt, ikke vondt og er en seier for miljøet.

- Vi drar nå grensen lenger sørover og legge tyngre vekt på miljøfaglige råd. Alle som er opptatt av miljø, bør glede seg over det, uttalte Rotevatn til Aftenposten forrige uke.

Venstre har kjempet for å få den så langt sør som mulig og utpekte saken til den største for partiet tidligere i år. Regjeringens løsning er ikke i tråd med miljøfaglige råd, og grensen blir liggende sør for dagens enkelte steder.

- Klimaendringene gjør at iskantsonen og artene som finnes der, blir mer sårbare for ytre påvirkning som for eksempel oljeutslipp. Med en grense ved 15 prosents isfrekvens tar vi bedre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, fortsetter han.

Endringen betyr at grensen flyttes fra området der det er 30 prosents sannsynlighet for at mer enn 15 prosent av havet er dekket av is i april, til der det er 15 prosents sannsynlighet for samme mengde havis i april. Dette er basert på historiske værobservasjoner.

Nøkkelord