Mener Nord-Norge må kompenseres i statsbudsjettet

Fylkestingsrepresentant Arne Ivar Mikalsen (V) frykter et svekket tjenestetilbud for befolkningen, og mener inntektssystemet bør sees på, på nytt. (Foto: Nordland Venstre)
- Den viktigste saken for Nordland i statsbudsjettet er å reversere de negative konsekvensene av nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Det mener Peter Eide Walseth i Nordland KrF, og Arne Ivar Mikalsen i Nordland Venstre.

- Den viktigste saken for Nordland i statsbudsjettet er å reversere de negative konsekvensene av nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Det mener Peter Eide Walseth i Nordland KrF, og Arne Ivar Mikalsen i Nordland Venstre.

I mai kom det frem at regjeringens forslag til kommuneproposisjon 2015 gir ekstreme konsekvenser for fylkene i nord.

Da forslaget ble kjent kom det sterke reaksjoner reagerte på at det legges opp til en betydelig omfordeling av fylkenes inntekter. K
uttene vil berøre både samferdsel og skole, og ramme den nordnorske landsdelen hardt. 

Bare i Nordland alene vil de statlige overføringene reduseres med 370 millioner kroner.


Forventer frisk kapital

Gruppeleder i Nordland Kristelig Folkeparti (KrF), Peter Eide Walseth - og partifelle og fylkestingsrepresentant Arne Ivar Mikalsen - mener Stortingets vedtak i kommuneproposisjonen må endres: 

- Vi forventer at partiene våre sørger for dette i forhandlingene med regjeringen, sier de to i en pressemelding.

Fylkeskommunene i Troms, Finnmark, Sogn og Fjordane, og Hordaland rammes også inntektssystemet endres.

I samtlige av disse fylkene er det - i likhet med Nordland - mye sjøtransport, og det er særlig utgiftsveksten i nye anbud på ferge og hurtigbåter som bekymrer politikerne, for denne kompenseres ikke.

- Vi er for et kollektivtløft i byene, det trenger klimaet og det fortjener befolkningen. Samtidig kan vi ikke se at det å rasere muligheten for å gi gode tilbud i distriktene, med stor verdiskapning, skal betale for disse investeringene. Vi forventer friske penger i budsjettet, sier Arne Ivar Mikalsen.


Frykter svekket tilbud til befolkningen

- KrF og Venstre innehar en nøkkelrolle som konstruktiv opposisjon for regjeringen. Jeg forventer at det nå leveres en aktiv nærings- og distriktspolitikk for hele landet allerede i budsjettforhandlingene i høst. Alternativet er et svekket tjenestetilbud for befolkningen, dårligere rammebetingelser for næringslivet og en økt sentralisering. Det kan ikke våre partier støtte. Inntektssystemet bør det sees på en gang til, og de økte utgiftene til båt- og ferjedrift må kompenseres, sier gruppeleder Peter Eide Walseth.

- En årelating av distriktene, uttalte fylkesråd for samferdsel i Troms - Ivar Prestbakmo (Sp) - da High North News intervjuet han om problemstillingen i vår.

Her finner du Kommuneproposisjonen 2015 i sin helhet.

Tags