Melder om god skreifangst utenfor Øst-Finnmark

Vinterfisket 2021 var preget av et sent innsig av skrei, særlig i Lofoten. (Arkivfoto: Sjømat Norge / Thor Nielsen). 

Det er ennå tidlig i skreisesongen, men linefisker Jens-Einar rapporterer om godt fiske på feltene utenfor Båtsfjord i Øst-Finnmark.

Skreisesongen 2022 har så vidt begynt. Fra januar til april siger som kjent torsken inn fra Barentshavet til gytefeltene langs norskekysten, hele veien nedover til Lofoten. 

Det store fisket har ikke tatt seg opp helt ennå. Flere fiskemottak i Finnmark som High North News har vært i kontakt med, forteller at det foreløpig er lite leveringsaktivitet ved deres anlegg.

Det har nylig vært mye hardt vær i landsdelen, noe som har ført til landligge for mange av båtene. 

Torskekvota i år er også mindre enn i fjor. Mange velger derfor å avvente fisket etter torsk noen uker, før sesongen begynner for alvor fra midten av februar og mot månedsskiftet til mars. For en del fiskere står sei på agendaen inntil videre.

Mye skrei

Fra Båtsfjord i Øst-Finnmark forteller imidlertid linefisker Jens-Einar Bjørkås Johnsen på båten "Bjørkåsbuen" om et svært godt fiske på feltene nord for kommunen. 

Når High North News prater med Johnsen har han nettopp vært ute på havet for å hale opp lina. 

 Det er overraskende bra fiske. Det er mye skrei. Vi er ute etter å få litt hyse også, for å "dra ut kvota". Men det er stor og fin fisk, presiserer han. 

Bjørkås Johnsens tur denne dagen er hans tredje for sesongen, sier han.  

 Vi fikk bortimot 6,5 tonn i dag på 24 linestamper. Når det er godt fiske har vi rundt 250-300 kilo per stamp på lina, så det vi fikk er bra, legger han til.

Skrei ved Vesterålen

Litt lenger sør, utenfor Vesterålen, kommer det også rapporter om at skreien er på vei. Til Bladet Vesterålen sier skipper Gudmund Sture Rognan at de i det siste har fått mye skrei i garnene og derfor legger om fra sei- til torskegarn. 

– Vi ser mer til skreien og det tyder på at nå er det større mengder som søker inn mot kysten, sier han. Han kan også fortelle at skreifangsten til nå ikke har vært feit, men stor og fin. 

Økt konkurranse

Fjorårets skreisesong var preget av et sent innsig av skrei, særlig ved Lofoten. Fiskemottak i denne regionen kunne rapportere om mindre landinger av fisk enn normalt. Noen steder langs kysten av Nordland og Troms stod fisken lengre ut enn de tradisjonelle feltene og var mindre tilgjengelig. Det ble imidlertid rapportert om et stort fiske i Vest-Finnmark spesielt. Torskeprisene falt også betydelig, blant annet på grunn av coronapandemien og konsekvensene den ga i markedet. 

I år er totalkvoten for torsk, som fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland, redusert med 20 prosent fra 2021. Norges totalkvote er fastsatt til 321 605 tonn. Når kvoten er mindre, er det grunn til å tro at vil bidra til at torskeprisen øker.

Hvordan tror du denne skreisesongen blir, Johnsen?

– Jeg tror sesongen blir bra og at prisene blir gode i år, og at det blir litt konkurranse om råstoffet. Jeg tror det vil løftes litt fra i fjor, avslutter han. 

Les også

Nøkkelord