Sjømateksporten øker kraftig i år

Det meldes stadig om økende vekst i norsk sjømateksport, også i årets september-måned. (Foto: Sjømat Norge / Thor Nielsen). 

Norsk sjømateksport fortsetter veksten i september og det meldes om en voldsom vekst i årets tredje kvartal.  

– Dette er tidenes sterkeste kvartalsresultat, og nå tyder alt på at 2021 blir et rekordår for norsk sjømateksport, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd i en pressemelding tirsdag. 

– En gradvis gjenåpning av markedene har gitt et løft i etterspørselen etter norsk sjømat. Fra et fall i eksporten i begynnelsen av året ser vi en voldsom vekst i tredje kvartal, legger hun til. 

Den gjeldende eksportrekorden for norsk sjømateksport er fra 2019 og er på 107,2 milliarder kroner. Etter årets ni første måneder er verdien nå 8,6 milliarder kroner foran samme periode i rekordåret.

Når det gjelder september-måned var sjømateksporten rekordhøy. Det ble eksportert sjømat til en verdi av 11,8 milliarder kroner. Det er den høyeste verdien målt i en enkeltmåned. Forrige rekord var fra oktober 2019.

Av enkeltarter er det laks og makrell som har bidratt mest til verdiveksten hittil i år. 

Vekst for laks og fersk torsk

– Gode produksjonsforhold har resultert i et rekordsterkt eksportvolum i hittil i år. Etterspørselen etter laks er tilbake på vekstsporet etter et fall de 12 første månedene under pandemien. Dette vises blant annet på den stigende lakseprisen i september, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd legger til at eksportvolumet av fersk hel torsk har vært høyere i hver eneste måned siden februar i år enn i 2019 og 2020. 

Vekst i klippfiskeksport til Brasil

Norge eksporterte 62 000 tonn klippfisk til en verdi av 2,9 milliarder kroner i årets første ni måneder. Det er en vekst i volum på 11 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor. Volumet til det viktige klippfiskmarkedet Portugal er også uendret fra i fjor.

– Den største volumveksten hadde vi til Brasil, med en økning på 34 prosent, eller 2 900 tonn. Etter å ha vært hardt rammet av koronapandemien i 2020 og begynnelsen av 2021, fortsetter den positive utviklingen vi har sett i Brasil de siste månedene, sier sjømatanalytiker Brækkan i Norges sjømatråd.

– Klippfiskprisen for torsk har vært lav gjennom store deler av 2021, men med stigende priser de siste månedene hadde vi i september årets første måned med høyere eksportpris enn samme måned i fjor, kun marginalt lavere enn prisen i september 2019, fortsetter Brækkan.  

Lavere eksportverdi for tørrfisk

Norge eksporterte 2 800 tonn tørrfisk til en verdi av 449 millioner kroner i årets ni første måneder. Det er en økning i volum på 5 prosent. Verdien falt med 25 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Italia og Nigeria har hatt den største veksten på tørrfisk i år, med henholdsvis 17 og 19 prosent volumvekst.

– En høy andel vaksinerte, stadig flere åpne restauranter og en forventet vekst i Italias sjømatkonsum de neste årene kan bidra positivt til utviklingen framover for Norges største tørrfiskmarked, sier Norges sjømatråds utsending til Italia, Gunvar L. Wie.

For september-måned ble det  imidlertid registrert både et lavere volum og verdi for tørrfiskeksporten, sammenlignet med samme måned i fjor. 

Les også

Nøkkelord