Skreifisket i Lofoten begynner å komme i gang

Ifølge Råfisklaget er kvantumet fersk torsk levert så langt i år (per 28. februar) på totalt 45.210 tonn mot 50.620 tonn til samme tid i fjor. Verdien er redusert fra 1.219 til 799 millioner kroner. (Foto: Redningsselskapet). 
Skreien har nå beveget seg inn mot Lofoten og leveransene begynner så smått å ta seg opp. Samtidig ligger snittprisen på fersk torsk rundt 10 kroner mindre for kiloen sammenlignet med i fjor. 

Skreien har nå begynt å bevege seg inn mot Lofoten. Fiskere i regionen har i år måttet vente på et senere innsig av torsk fra Barentshavet.

– Vi ser at en del båter befinner seg på innersida av Lofoten. Der tar fisket tar seg opp. Men det har ikke slått skikkelig til, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag til High North News. 

Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag. (Foto: Råfisklaget). 

Ifølge Haugland ser man ikke de store landingene ennå. Hittil denne uka ligger leveransene på cirka 1000 tonn. 

– Vi skulle normalt hatt mye mer.

– Lofoten er den regionen som hittil i år ligger mest etter i skreifisket sammenlignet med landingene i fjor. Men vi forventer at fisket vil ta seg kraftig opp der etter hvert, legger han til. 

Råfisklaget melder at kvantumet fersk torsk som er levert Lofoten er ned fra 8 520 til 4 010 tonn, en reduksjon på 53 prosent.

Tall for mandag og tirsdag denne uken viser at Lofoten imidlertid har større landinger enn andre regioner fordi båtene har kommet seg på havet. I Troms og Finnmark har båter holdt seg på land å grunn av været. 

5000 tonn bak fjoråret

– Totalt sett har landingene av skrei vært lavere hittil i år enn de var på samme tid i fjor. Vi ligger omtrent 5000 tonn bak fjoråret. Først og fremst har det vært preget av vær, men et annet utviklingstrekk er at fisken har vært mindre tilgjengelig fordi den har stått lengre ut og kommet tregere inn til kysten. Vi henger etter i forhold til fremdriften og det vi bør i en vintersesong, understreker direktøren.

Ifølge Haugland har Vest-Finnmark har hatt mest økning sammenlignet med i fjor. Vesterålen har på sin side tapt noe kvantum i forhold til fjoråret, men har imidlertid mest landinger totalt sett hittil i år. 

Lavere skreipris

Ifølge tall fra Råfisklaget ligger snittprisen på fersk torsk hittil i år på rundt ti kroner mindre for kiloen. 

Den siste uka har snittprisen ligger på litt i underkant av 24 kroner kiloen. På samme tid i fjor var lå prisen på rundt 35 kroner kiloen. 

Les også

Nøkkelord