Lite trøkk i årets lofotfiske

Ramberg havn, Lofoten
Tørrfiskeksportøren Sufi i Lofoten driver fiskemottak på Ramberg, på yttersia av Lofoten. (Foto: Sufi AS). 

– Torskekvotene har vært lave og det har ikke vært det trøkket man er vant til, forteller daglig leder Ole Olsen i tørrfiskprodusenten Sufi i Lofoten. Årets tørrfiskproduksjon kan bli den laveste på lang tid, mener han. 

– Vi har ikke hatt det trøkket vi er vant til, sier daglig leder Ole Olsen i sjømatselskapet Sufi når High North News spør om årets lofotfiske, som snart nærmer seg slutten. 

Familiebedriften Sufi har hovedbase og produksjonslokale i det gamle fiskeværet Sund i Lofoten og driver fiskemottak på Ramberg. 

Den betydelige nedgangen i torskekvota kan i stor grad forklare den lavere pågangen i regionen, forteller Olsen. Torskekvota er i år 20 prosent lavere enn fjoråret – og som ventet har dette hatt innvirkning på vinterfisket.

Saken fortsetter under

Lavere pågang

Ifølge Råfisklaget er det Lofoten som i disse tider har størst aktiviteten ettersom skreien nå for fullt har nådd regionen i sin gytevandring fra Barentshavet og nedover kysten. Samtidig har mange båter allerede gjort seg ferdig med sine kvoter. 

Til NRK bekrefter administrerende direktør Svein Ove Haugland i Råfisklaget at fisken i Lofoten har holdt seg langt unna land, og de minste båtene har derfor vært andre steder, og gjort seg ferdig før fisken kom til regionen.

Ifølge Haugland er det så langt i år landet cirka 16.000 tonn skrei i Lofoten, som er hele 6000 tonn mindre enn i fjor.

– Andre faktorer enn bare kvotenedgangen har også spilt inn, legger Olsen i Sufi til. 

– I år har det vært et ok fiske over store deler av kysten og det har bidratt til at færre båter har samlet seg utenfor nettopp Ramberg, forteller han. 

Bedre aktivitet i Finnmark

Ole Olsen i Sufi As
Daglig leder Ole Olsen i tørrfiskprodusenten Sufi As, som holder til i Sund i Lofoten. (Foto: Sufi). 

Hittil i år har fiskemottaket på Ramberg tatt imot om lag 1500 tonn torsk. På samme tid i fjor lå tallet på rundt 2300 tonn. 

I fjor kjøpte selskapet opp Bergsfjordbruket i Vest-Finnmark og Olsen forteller med optimisme om utmerket aktivitet ved anlegget i Finnmark. 

– Der har det vært stabilt og godt fiske. Og bra med båter innom. I Bergsfjord har vi tatt imot 2400 tonn til nu. 

Flere store aktører med base i Nordland har den siste tiden etablert og kjøpt opp fiskemottak i Finnmark. Aktører som HNN har snakket med har blant annet pekt på at Finnmark kan bli en vinner på fiskerifronten fremover. 

– Til tross for god råstofftilgang er det ikke til å legge skjul på at drift av fiskemottak i Finnmark kan være nokså stor logisitikkøvelse, presiserer Olsen med henvisning til å få fisken ut i markedet. 

Lavere tørrfiskproduksjon

Hovedproduksjonen for Sufi i Lofoten er tørrfisk og saltfisk, og Olsen er 6. generasjons tørrfiskprodusent. Torsken som kjøpes inn henges som kjent på hjell i disse tider og det meste av eksporten gjøres utover sensommeren og høsten. 

Hvordan er årets tørrfiskproduksjon? 

– Det ser ut til at hele næringa produserer en god del mindre i år sammenlignet med tidligere år. Det ligger nok an til at vi får det laveste hengekvantumet som jeg kan erindre, sier Olsen. 

Etterspørselen etter tørrfisk har imidlertid vært god gjennom vinteren, forteller han.

– Dette henger sannsynligvis sammen med at kundene våres ser at prisen på råstoff i år er betydelig høyere enn i fjor og derfor vil legge litt ekstra på lager for å være forberedt på høsten.

Høye priser for torsken

Produksjonsvolumet av tørrfisk påvirkes blant annet av prisen på råstoffet som fiskemottakene må betale til fiskerne. Og i år har det vært eksepsjonelt høye priser på fisken. 

Prisen per kilo torsk har i gjennomsnitt ligget mellom 53 og 54 kroner mellom januar og april. I fjor lå prisen på mellom 44 og 47,5 kroner i samme tidsperiode. 

– Det ser ut til at det blir 20 prosent kvotekutt til neste år også, så det er lite som tyder på at torskeprisen skal ned, sier Olsen. 

Hvordan påvirkes dere av den høye torskeprisen?

– Hvis markedet snur, blir fallhøyden veldig stor med det man ligger på lager med. Markedet har vært god til å ta til seg det nye prisnivået; altså at markedet har kompensert for deler av prisøkningen. Det gjenstår å se hvordan ting utvikler seg videre, avslutter Olsen.

Les også

Nøkkelord