Leserinnlegg: FeFo og Nussir

Finnmarkeseiendommen - FeFo - har ikke noe vedtak og dermed standpunkt om Nussir, skriver kommunikasjonssjef i FeFo, Eirik Palm.

 

I debatten om Nussir legger Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri med flere til grunn at FeFo er positiv til gruveprosjektet i Kvalsund. Det korrekte er at FeFo per nå ikke har noe vedtak og dermed standpunkt om Nussir, all den tid mindretallet i styret krevde at saken forelegges for Sametinget.

Sametinget vil behandle saken i plenum i mars 2018, og ta stilling til om flertallets vedtak i FeFo-styret godtas eller ikke. Deretter vil styret i FeFo ta stilling til om vedtaket skal forelegges Kongen (Regjeringen), som i sin tur avgjør om vedtaket skal godkjennes.

En godkjennelse av vedtaket har virkning som styrevedtak.

Slik fungerer Finnmarkslovens § 10 i praksis. Det er med andre ord først etter behandlingen hos Kongen i statsråd at FeFo eventuelt har et formelt vedtak i Nussir-saken.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef i FeFo.
Tags