Lavrov: – Vi har ikke relasjoner med NATO, men vi har relasjoner med Norge

Norges utenriksminister Huitfeldt og Russlands utenriksminister Lavrov
Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov under en pressekonferanse etter deres bilaterale møte i Tromsø sist høst. Møtet ble avholdt i forbindelse med Barentsrådets utenriksministermøte. (Foto: Hilde-Gunn Bye / High North News). 

Bilaterale sikkerhetskonsultasjoner mellom Norge og Russland bør heves til forsvarsministernivå, sier den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov. Mandag møtte han Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt i Tromsø, som også ble invitert til Russland.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte for første gang sin norske kollega Anniken Huitfeldt for samtaler i Tromsø mandag.

– Vi diskuterte den overordnede situasjonen i vårt forhold. Vi deler forskjeller, men også en felles historie, sa Lavrov da han og Huitfeldt møtte pressen etter møtet. 

Lavrov roste norske ledere og ministre for oppmerksomheten og respekten som gis til Russland for russiske soldaters innsats i frigjøringen av Finnmark under andre verdenskrig. Han la til at den felles respekten mellom de to landene er underbygget av grenseoverskridende kontakt, mellom menneskene som bor i nord rett ved siden av hverandre. 

Den felles respekten mellom de to landene er underbygget av grenseoverskridende kontakt.
Sergej Lavrov, Russlands utenriksminister.
De to utenriksministrene møtte pressen etter møte, med matchende skjorte og slips. (Foto: Hilde-Gunn Bye / High North News). 

NATO-kritikk

– På den andre siden er Norge et NATO-medlem. NATO er ingen venn av Russland. De har besluttet at de ikke vil være vennlige og kaller Russland og Kina sammen en trussel mot NATO. Min gode venn, Jens Stoltenberg, som var en utmerket statsminister i Norge, sier nå at NATO må være ansvarlig for sikkerheten overalt, sa den russiske utenriksministeren. 

Lavrov understreket at forskjellene, som selvfølgelig er der mellom de to naboene, ble diskutert ærlig og åpent på møtet. 

– Vi har hatt en god og åpen diskusjon om områder vi er enige om og uenige om. Vi ser frem til at vi skal åpne grensene slik at vi kan møte hverandre. Det er viktig for Russland og Norge. Men med en åpen dialog kom vi selvfølgelig inn på områder hvor vi er uenige, og det har også vært gjenspeilet i samtalen vi har hatt i dag, sa Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Vi ble enige om at vi burde fortsette konsultasjonene mellom våre utenriksministere, la hun til. 

Bør heve nivået på konsultasjoner

– Jeg inviterte ministeren [Huitfeldt, journ.anm.] til Russia når hun mener det måtte passe. Vi har også våre kommunikasjonskanaler i beredskapsdepartement og i søk og redningsoperasjoner i Arktis, la utenriksminister Lavrov til. 

Også temaet om sikkerhetspolitiske konsultasjoner ble tatt opp. 

– Vi har ikke relasjoner med NATO, men vi har relasjoner med Norge, på sikkerhetsfronten også. Og vi skulle gjerne likt å heve disse konsultasjonene [som foregår på embetsnivå, journ.anm.] til det høyere nivået mellom våre forsvarsministre i tillegg. 

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på vei inn til det bilaterale møtet med sin norske kollega. 

Lavrov besøkte Norge sist i 2019 forbindelse med 75-årsmarkeringen for den sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944. Den gang var det fem år siden den russiske utenriksministeren sist var i Norge.

Forholdet mellom Vesten og Russland har vært kjølig siden den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014. 

Mens den politiske kontakten mellom Norge og Russland har tatt seg opp på enkelte områder siden 2017, er det fortsatt relativt lite militær og forsvarspolitisk kontakt mellom de to landene. 

Det bilaterale møtet mellom den russiske og norske utenriksministeren i Tromsø i dag skjer bare en uke etter at Russland suspenderer alt arbeid ved landets delegasjon til NATO. Det kommer som et svar på NATOs nylige utvisning av åtte medlemmer av Russlands oppdrag til den militære alliansen.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt inne i møterommet. 

Vil ha mer dialog

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere vært tydelig på at Norge bør ha mer dialog med Russland. 

– Det er ingen motsetninger mellom det å opprettholde et sanksjonsregime og ha god politisk kontakt med Russland. For selv i tider der det drar seg til i den globale spenningen er det rom for å ta initiativ til nye samarbeidsprosjekter, sa Støre i et tidligere intervju med High North News.

I Hurdalsplattformen til Støre-regjeringen står det at regjeringen vil jobbe for en ny giv i nordområdepolitikken.

Regjeringen vil "bidra til lavspenning i våre nærområder gjennom norsk tilstedeværelse og ved å opptre tydelig, forutsigbart og beroligende. Styrke den utenriks- og sikkerhetspolitiske dialogen i nord og etablere felles møteplasser for å diskutere sikkerhetspolitiske utfordringer", står det i plattformen. 

Det heter også at regjeringen vil videreutvikle det bilaterale samarbeidet med Russland i nord med særlig vekt på samarbeidet om hav, ressurser, klima og kystrelaterte spørsmål i Barentshavet og Arktis.

I nordområdene ligger Norges viktigste fredsprosjekt.
Hurdalsplattformen.

Barentsrådet

Bakgrunnen for Lavrovs reise til Tromsø denne uka er Barentsrådets utenriksministermøte som finner sted tirsdag. Der gir Norge stafettpinnen videre til Finland som vil ta over formannskapet i Barentsrådet. 

Barentsrådet er en viktig plattform for samarbeid med Russland. Lavrov deltok imidlertid ikke på det forrige møtet i Barentsrådet, som var i Umeå i Sverige for to år siden.

 

Sitatene fra den russiske utenriksministeren har blitt oversatt fra engelsk til norsk av journalisten. 

Les også

Nøkkelord