- Kunnskap om oljeboring i Lofoten bør være i alles interesse

Kjell Giæver er direktør i leverandørnettverket for petroleumsvirksomhet i nord, Petro Arctic. (Foto: Christine Karijord)
Kjell Giæver tilbakeviser påstanden om at en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det samme som en åpningsprosess.


Kjell Giæver tilbakeviser påstanden om at en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det samme som en åpningsprosess. 

Giæver jobber i interesseorganisasjonen Petro Arctic, og leder et nytstartet samarbeidsforum som skal tydeliggjøre nord-Norges ønske om konsekvensutredning (KU). Samarbeidsforumet som ble lansert sist uke skal gjøre et felles løft for KU av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men møter motbør fra Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, som mener en konsekvensutredning er det samme som en automatisk åpningsprosess av disse områdene. 


Stortinget avgjør 

- Motstanderne kaller dette en automatisk åpning av områdene for olje- og gassaktivitet, men det stemmer ikke, sier Kjell Giæver. Han forklarer at Stortinget etter en KU må gi sin tilslutning til en åpning av områdene for olje- og gassaktivitet.

- Så en KU er mulig å gjennomføre uten at det åpnes for olje- og gassvirksomhet?

- Ja selvsagt. Kunnskap og en åpen dialog om fordeler og ulemper burde være i alles interesse. En KU vil skape debatt og politiske diskusjoner om fordeler og ulemper, men det vil være kunnskapsbasert, og det burde være i alles interesse, mener Giæver. 

Folkaksjonen på sin side argumenterer med at man allerede har den kunnskapen man trenger for å si nei til olje- og gassvirksomhet i havene i vest. 


Respekt for fakta

Kjell Giæver ønsker også å underbygge hvorfor Samarbeidsforumet mener dette kunnskapsløftet er noe hele Nord-Norge står samlet om, en påstand Folkeaksjonen har kalt drøy. 

- Det har i mange år vært et stort politisk flertall i Norge og Nord-Norge for en konsekvensutredning, faktisk et overveldende flertall, i 2013 var det nærmere 75 prosent flertall nasjonalt, og betydelig høyere fra Nord-Norge. Samtlige stortingsrepresentanter fra Nordland som ble valgt inn i 2013 er for KU. Under kommunevalget i 2015 så vi en like tydelig tendens, sier Giæver. Han viser også til at det både i 2013 og 2015 ble utført meningsmålinger av Infact på oppdrag fra NRK, som begge hadde flertall for konsekvensutredning. 

- Med respekt for fakta bør vel summen av dette kalles en tydelig stemme fra nord om at vi ønsker KU, sier Kjell Giæver. Han legger til at i samarbeidsforumet som nå er opprettet er også NHO og LO med, og LO er arbeidstakernes største og viktigste stemme, som organiserer mer enn 900.000 medlemmer, også i nord. 

- NHO har også vært tydelige på at de ønsker KU. Organisasjonen har ca 24.000 medlemsbedrifter, alt fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i alle mulige bransjer. Til sammen har medlemsbedriftene deres 560.000 arbeidsplasser, også i nord, understreker Kjell Giæver. 

- Med all mulig respekt for dem som ikke ønsker en KU er det likevel på sin plass å tydeliggjøre den stemmen fra nord som ønsker det, avslutter han. Tags