Kronikk: FMR - liten økonomisk vinning og mest uro

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen overrakte sitt fagmilitære råd til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under en pressekonferanse 1 oktober 2015. (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la tidligere i høst frem sine fagmilitære råd (FMR) for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Rådene har vekket reaksjoner fra flere hold, blant annet fra kronikkforfatter Trond Kaspersen – som jobber ved Luftforsvarets kontroll og varslingssenter i Sørreisa.


Som ansatt i Luftforsvaret siden 1972 vil jeg komme med noen betraktninger om prosessen rundt FMR (fagmilitært råd, red.anm.)

Vi har hatt flere omganger med FMR. Erfaringene er stort sett at innsparingene har uteblitt. Det har derimot skapt stor uro, også blant ansatte. Ansatte er den viktigste ressursen Luftforsvaret rår over, og er derfor i en nøkkelrolle.

Den sikreste faktor for å lykkes er at de forslag som kommer er fagmessig godt begrunnet, og ikke bærer preg av omkamp og styring av beslutninger. Styring av beslutninger er Luftforsvarsledelsen meget gode i. De fatter en beslutning, og ber så en undersått lage en argumentrekke som høver til beslutningen. Det er heller ikke så farlig om det økonomisk blir helt korrekt, bare man får det som man vil.

Så til en del spørsmål som som leserne kan tygge litt på.

Hvorfor er det nødvendig å ha 18 stk Bell-helikopter på Rygge? Det sies at det er for å dekke Østlandet mot terror siden det er et så folkerikt område. Beredskapsstyrken er på Rena. Hvorfor er ikke beredskapshelikoptrene lokalisert dit?Helio er ikke mye til nytte for å bekjempe singelterrorisme. Den er i dag den mest effektive og sannsynlige form for terror. Dette fordi at overvåkningen er så sterk at et forbund vil lettere kunne oppdages. Denne form for terror kan skje når som helst. Hvor som helst. Er det da lurt å støvsuge resten av Norge for helikopter? Vi har hatt slike helikoptre i beredskap i et år nå. Bardufoss har hatt i underkant av 50 oppdrag. Rygge har hatt få, men det kommer vel av at det er flere aktører i det aktuelle området. Det kan derfor se ut som om kost- og nytteeffekten er mye større på stasjoner utenfor Rygge. Den enkelte leser kan selv trekke konklusjonen av dette i forhold til forslaget i FMR. Kostnaden for denne ordningen er 30 mill. kroner per år.

I disse dager foregår det en intens lobbyvirksomhet fra to tidligere GIL'er, Archer og Smedsvik - for å få vedlikeholdet av motorene på F-35 til Rygge.

Det uvanlige med dette er at det norske forsvaret eier AIM Norway, som selskapet heter. En skulle tro at en var forsiktig i forhold til politisk miljø, med å begynne med lokalisering på eget initiativ. Er dette et næringsprosjekt for Østfold vi er vitne til? Det mest økonomiske er å ha ettersyn på Ørlandet. hvor F-35  flyene skal ha sin hovedbase. Vi har tidligere sett skrekkeksemplet med F-16 motorer på reise med jernbane mellom Bodø og Østlandet. Ikke mye økonomi i det.

Økonomisk tenkning passer ikke inn i bildet, for her gjelder det å lage noe for GIL sin videre eksistens på Rygge. Disse menn og noen kvinner. Ledere som skulle gå foran i forrige FMR, og flytte umiddelbart til Bodø som et lysende eksempel på lojalitet og beslutningsevne. Det skjedde ikke. I stedet for det tigget de seg til amnesti, og takket for dette med å starte tidenes omkamp. De har også  vist seg verdig til tittelen "mestere i udugelighet".  

Før kunne ledere i forsvaret legge ned en stasjon  på 6 måneder. Mågerø, som var vedtatt nedlagt i 2012, lever fortsatt i beste velgående. Det koster 57 mill. per år å holde liv i denne stasjonen som kunne vært flyttet til Sørreisa i 2014. Det har vi ferdig studie på. Man skal heller ikke være store spåmannen for å spå at Rygge-miljøet jobber for at NAOC også skal flytte til Rygge. Reitan skal frarøves også denne Stortingsvedtatte virksomheten. Sørreisa kan ta NAOC når som helst, når ACCS er implementert uten ombygging. Alt er klart. Hovedproblemet er at ressursen ligger i nord, og blir derfor ikke vurdert.

FMR har som regel som hovedmål å samlokalisere og legge ned baser. Problemet er at det stort sett er baser i nord som legges ned. Nord er imidlertid den regionen som egentlig befinner seg i begivenhetenes sentrum.

Her er havområdene, fiskeressursene, oppdrettsområdene, mineral-, olje og gassressursene. Et fremtidens land som Norge rår over, som gjør det sentrale Østlandet til en liten fotballløkke. 14.000 forsvarsansatte spiller på denne løkka. Noen vil si at en stor del av disse er helt bak mål. Travelt opptatt med å motta rapporter fra operative baser, som de arkiverer og journalfører til noen som ikke vet hva de skal brukes til. På den store området i nord er det 3000 ansatte.

I sør snakkes det om singelterrorisme. I nord snakker vi om Russland. Vi snakker om etteretningsskip som kartlegger havområder, om installasjoner på havbunnen, vi snakker om miniubåter som er utviklet til å plassere atomladninger i havner og på strategiske plasser. Vi snakker om et massivt luftforsvar innrettet for angrep, og i stadig utvikling og fornying. En effektiv og rimelig bra marine.

Langs hele nordøstpassasjen bygges det nå 13 militære baser som skal bygge opp under suverenitetshevdelse i denne enorme regionen. Basen på Franz Josefs land er tatt i bruk i disse dager. Nylig bestilte Russland 10 stk isbrytere som kan gå i inntil 3 meter tykk stålis: Disse skal patruljere havområdene fra fastlandet og opp mot nordpolen. Også kalt "Putins Mekka".

Dette viser at Russland hegner om sine territorier og sine naturresurser. I FMR mangler fullstendig denne dimensjonen. Det er bare det folkerike Østlandet og Rygge Flystasjon som trenger forsvar. Vi i nord trenger ingen ting.

Tenk dere tanken at Helse Midt-Norge somlet i 3 år med å bygge det nye sykehuset i nærheten av Molde. For så å fremme  forslag - etter 3 år - om heller å bygge i Kristiansund.

Tror noen av leserne at helseministeren og hans stab ville bli sittende lenge?

Slikt skjer nå i Forsvaret. Der lar politikerne de ansvarlige sitte trygt. Det er en skandale.

Jeg vil med dette be alle sentrale nordnorske politikere om å samle seg. Forsvarets ledelse - med de bindinger som nå blir avslørt i forhold til geografi og mangel på vilje til å ta i bruk ressurser og EBA'en på de eksisterende basene - vil ikke klare å bringe forsvaret på beina økonomisk. Det blir ikke penger av å legge ned i nord og dele enda mer opp i sør, og verst av alt - det blir ikke et godt forsvar ut av det heller.

 

Tags