Kronikk: En reise i ringvirkninger

I Norge er ca 200.000 oljearbeidere direkte eller indirekte knyttet til næringen. Mange av disse er bosatt i vår landsdel, skriver Petro Arctic's direktør Kjell Giæver i denne kronikken. (Illustrasjonsfoto)
- Våre 400 medlemsbedrifter i hele landsdelen kommer i kommende tiår, ja, for ikke å si hele dette århundret, til å prege historien gjennom arbeidsplasser som skapes, og samfunn som bygges, skriver Petro Arctic's Kjell Giæver i denne kronikken.


I enkelte sammenhenger argumenteres det som om ringvirkninger er oljebransjens honnørord for å rettferdiggjøre sin egen aktivitet på norsk sokkel. Bli med på en kjapp rundreise i ringvirkningenes Nord-Norge.

I Brønnøysund gir økt leting, oppstart av produksjon fra nye gassfelt, og arbeid på plattformene utenfor Nordlandskysten, hektisk aktivitet på helikopterbasen. Hoteller fylles opp, og servicenæringen merker betydelige ringvirkninger.

I Sandnessjøen finner vi hovedbasen for all olje -  og gassaktivitet nord i Norskehavet. Her er både Aker BP og Equinor etablert med egne ansatte, og sammen med et mangfold av leverandørindustri på Helgeland, utgjør dette en av landsdelens viktigste og beste leverandørklynger.

 - Vi ser for oss stabil og god aktivitet i årene som kommer. Dette gir forutsigbarhet – slik vi helst vil ha det, sier Ståle Edvardsen, basesjef for Asco på Horvneset i Alstadhaug kommune.

Litt lenger sør i Nordland, langt inne i en fjord, kommer vi til tettstedet Rognan. Her ligger hjørnesteinsbedriften Nexans Norway. De har over mange år produsert høyteknologi til olje og gassfelt over hele verden. I sommer kunne de sammen med ordfører i Saltdal kommune juble over nye ordrer til Snøhvitfeltet i Barentshavet.

- I Saltdal kommune har vi alltid hatt stor tverrpolitisk enighet om viktigheten av å tilrettelegge for industriproduksjon. Vi har rundt 400 industriarbeidsplasser i kommunen, og halvparten av dem er på Nexans, sier ordfører Rune Berg.
For ordføreren er det viktig å framsnakke den aktiviteten som olje- og gassnæringen avstedkommer i kommunen.

- Vi trenger solide arbeidsplasser, sier Berg.

I Bodø ligger hovedkontoret til Widerøe, byens største private arbeidsplass. Det er ingen tvil: Rutenettet ikke ville vært det samme uten olje – og gassindustrien i nord. Spesielt på Helgeland og i Finnmark bidrar denne næringen med mye aktivitet til flyrutene. For viktig infrastruktur i nord er petroleumsnæringen en hovedgenerator for stabilitet og videre vekst.

I Norge er ca 200.000 oljearbeidere direkte eller indirekte knyttet til næringen. Mange av disse er bosatt i vår landsdel, og Meløy kommune i Salten er et godt eksempel på dette. Her er mellom 10-15 % av alle «oljearbeiderne» i Nordland bosatt. Hver eneste dag bidrar disse til lokale ringvirkninger gjennom bosetting, skatteinntekter og som gode kunder både på Ørnes i Glomfjord. 

Harstad en av «storbyene» i nord og en viktig motor for vekst og næringsutvikling i Sør-Troms og Nordre Nordland.

- Flere hundre meget attraktive kompetansearbeidsplasser innen geologi, teknologi, økonomer skapt for våre ungdommer i nord, sier ordfører Marianne Bremnes stolt, og snakker om olje – og gassrelaterte arbeidsplasser.

I Nordkapp kommune er optimismen tilbake. Honningsvåg får sin del av kaka når Stortinget har bestemt at Veidnes skal bli knutepunkt for oljeomlastning i nord.

Eventyret om Snøhvit handler i den virkelige verden om ringvirkninger av olje -  og gass aktiviteten i Finnmark. Historien om Hammerfest før og etter «olja» hadde fortjent en hele bok. Jeg nøyer meg med et kort sitat fra Norges mest populære ordfører, Alf E. Jakobsen:

- Som ordfører er jeg takknemlig for de ringvirkninger som Equinor og ENI sin satsing her skaper. Nå skinner det av den «nye byen» vårres her nord. Nytt kulturhus, nytt omsorgssenter, en leverandørindustri som leverer for 2 milliarder hvert år, og 1500 nye innbygger i Hammerfest.  

Vi kunne fortsatt reisen, men stopper der. Våre 400 medlemsbedrifter i hele landsdelen kommer i kommende tiår, ja, for ikke å si hele dette århundret, til å prege historien gjennom arbeidsplasser som skapes, og samfunn som bygges. Petro Arctic er genuint opptatt av at aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark skal gi betydelige ringvirkninger lokalt. At viktig kunnskap skal skape gevinster for landsdelen, og bidra til permanent bosetting. Slik skapes verdier, og offentlige oppgaver kan løses på en konstruktiv og framtidsrettet måte. Å se for seg samfunnet vårt uten denne aktiviteten, er en vanskelig, for ikke å si umulig øvelse. Både i nåtid og framtid.

Vi gleder oss over den etappen vi får være med på.


 

Nøkkelord