Kraftsjef i Øst-Finnmark: Vi får ikke etablert næring og industri

Paneldebatt om kraftsituasjonen i Finnmark
Fra venstre: Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet, administrerende direktør Terje Skansen i Varanger Kraft, moderator Siri Lill Mannes, partner i Thema Berit Tennbakk og administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge. (Foto: Hilde Bye / High North News).

Kraftsituasjonen i Øst-Finnmark: – Dette er alvor. Så lenge vi ikke har nettkapasitet til å utvikle noe her så kommer folk til å flytte. Da blir det ikke arbeidsplasser og utvikling, sier administrerende direktør Terje Skansen i Varanger Kraft.

– Utfordringen er at vi ikke har nettkapasitet. Vi får ikke etablert næring og industri. Linjenettet her er helt sprengt og dersom en liten industribedrift søker tilknytning på nettet vil den få avslag. 

Det påpekte administrerende direktør Terje Skansen i Varanger Kraft under Kirkeneskonferansen torsdag, i en paneldebatt som omhandlet den kraftsituasjonen i Øst-Finnmark. 

– Dette er alvor. Så lenge vi ikke har nettkapasitet til å utvikle noe her så kommer folk til å flytte. Da blir det ikke arbeidsplasser og utvikling, legger Skansen til. 

Ifølge Skansen gjelder ikke kraftkrisen bare Øst-Finnmark. Det er kritisk over hele landet – også i Vest-Finnmark og Alta-regionen der bedrifter nå får avslag på tilknytning til kraftnettet. 

– Det er fordi alt per i dag er reservert til Melkøya, konstaterer han. 

Vi føler at det ikke blir tatt noen beslutning.
Sjef i Varanger Kraft, Terje Skansen.

– Vi føler at ingenting skjer

Equinor ønsker å elektrifisere gassproduksjonen ved LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest i Vest-Finnmark. Anlegget tar imot og prosesserer naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. En elektrifiseringen av gassanlegget krever naturligvis enorme mengder strøm. Samtidig er kraftsituasjonen i Finnmark, og særlig Øst-Finnmark, allerede under press.

På spørsmål fra moderator Siri Lill Mannes om hva Skansen ønsker skal skje, svarer han at de trenger beslutninger for å få et forsterket sentralnett inn til Finnmark:

– Uten elektrifisering av Melkøya. Igjen, det vil stjele all kapasiteten. 

Det foreligger planer om en 420kV kraftledning fra Vest-Finnmark til Øst-Finnmark, som skal forbedre strømnettet i regionen. En av strekningene på linja, som går fra Lebesby til Varangerbotn og skal nettopp forbedre nettkapasiteten i østlige deler av Finnmark. Statnett har i tillegg søkt konsesjon for en 420kV-linje fra Skaidi til Hammerfest i vest. Denne sistnevnte beslutningen bygger på Equinors planer om elektrifisering av sitt anlegg på Melkøya og strømbehovet dette utløser, skriver Statnett i en pressemelding.

Til High North News har Skansen tidligere forklart at man gjennom linja inn til Hammerfest og Melkøya vil tappe nettet for store mengder strøm. Selv etter at 420kV-linja østover er bygd ser det derfor ut til at kapasiteten i østfylket fortsatt vil være begrenset.

– Statnett har gjort jobben og søkt konsesjon. Jeg har respekt for at det er en lang konsesjonsprosess. Vi føler imidlertid at det ikke blir tatt noen beslutning og at ingenting skjer, sa Skansen under konferansen. Han har tidligere har påpekt at den sårt trengte 420kV-linja ikke ser ut til å være på plass i Øst-Finnmark før tidligst i 2027-28. 

Melkøya, Hammerfest
Foto av LNG-anlegget Melkøya like utenfor Hammerfest. (Foto: Ole Jørgen Bratland).

– Saksbehandlinga må gå fortere

Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet er enig i at det er behov for å styrke kraftnettet i Nord-Norge og Finnmark.

– Vi må styrke saksbehandlingen slik at konsesjonsprosessen kan gå raskere. 

Regjeringen fikk nylig den ferdigstilte rapporten fra Energikommisjonen som peker på 
en rekke tiltak og anbefalinger som skal bidra til et kraftoverskudd i Norge. 

– Mens vi følger opp disse tingene har vi økt bevilgningen til saksbehandling både i departementet og i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Vi ser at dette har effekt allerede og at ting tar kortere tid, men vi er ikke i mål, fortsatte Vik. 

– Det er en grunn til at disse tingene tar tid. Vi må gjøre ting raskere, men også bedre, og på en måte som ikke skaper store motkrefter i samfunnet, la han til. 

Administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge mener det må være mulig å kjøre flere prosesser parallelt og også hun påpeker behovet om å få ned saksbehandlingstida. Konsesjoner er nettopp grunnlaget for å få opp mer nett og produksjon, sa hun. 

Hun trakk fram at tilgang på kraft nærmest har vært tatt for gitt i Norge; en sak som har gått under radaren for mange.

– Nå har vi kommet i en situasjon med krig i Europa og økte strømpriser, samt et grønt skifte. Nå haster det veldig, ikke minst i Finnmark, sa Haga og la til: 

– Først må vi ha nett. I Finnmark må vi få opp en dobbel 420kV-linje fra Balsfjord til Skaidi, som må videreføres til Øst-Finnmark. Det holder ikke at det skal ta 10-12 år for å få dette på plass. Her er vi i en helt unik sikkerhetspolitisk situasjon; det er meningsløst at vi i Finnmark skal gå med åpne øyne inn i en situasjon der vi ikke har arbeidsplasser og folk flytter ut. 

Den nye grønne industrien vi vil ha er mye mer energiintensiv enn den gamle kraftindustrien.
Partner i Thema Berit Tennbak.

Et spørsmål om rekkefølge

Skansen i Varanger Kraft sier han er sjokkert over at man vurderer å elektrifisere Melkøya før resten av fylket er elektrifisert. 

– Vi kan ikke ta en sånn beslutning og legge resten av fylket mørkt.

Partner i Thema Berit Tennbak har sittet i Energikommisjonen og påpeker at en rekkefølge er nødvendig. 

– Noe er mer tidskritisk enn annet. Men man kan ikke gjøre alt overalt samtidig. Vi trenger en arbeidsdeling og kan ikke forvente at Statnett skal ha kompetanse på å verdsette sikkerhetssituasjonen i Finnmark og prioritere ulike områder, påpekte hun og la til at politikerne må inn på banen og klargjøre hvordan ting skal prioriteres. 

– Det er et enormt sug etter kraft skal vi klare å nå klimamålet og etablere ny grønn industri. Den nye grønne industrien vi vil ha er mye mer energiintensiv enn den gamle kraftindustrien. Skal vi nå målene må vi komme i gang. 

Les også

Nøkkelord