Konflikt mellom svensk gruvegigant og Kiruna kommune: - Kan bli nødt til å halvere produksjonen

Det svenske statseide gruveselskapet LKAB er den største jernmalmprodusenten i Europa. Selskapet driver verdens største underjordiske jernmalmgruve i byen Kiruna, nord i Sverige. Foto: Arne O. Holm. 
Det svenske gruveselskapet LKAB varsler nedbemanning og lavere produksjon med mindre det foreligger en detaljert plan for drift i gruveområde med sprekkdannelser. Nå er gruvedriften deres i Kiruna imidlertid stoppet grunnet et kraftig jordskjelv mandag morgen.  

Mandag ble Kiruna rammet av et kraftig jordskjelv som har ført til stopp av LKABs arbeid i gruva inntil videre, melder Aftonbladet. Jordskjelvet førte til at stein raste ut flere steder i gruva. 

Ifølge Bjørn Lund, seismolog, henger skjelvet helt klart sammen med arbeidet i gruven, skriver Aftonbladet.

– Generelt sett blir det verre jo dypere i berget man går ned. Det er en observasjon vi vet fra hele verden, at jo dypere man går desto større blir spenningene, sier Lund til avisa.

Det svenske statseide gruveselskapet LKAB er den største jernmalmprodusenten i Europa. Selskapet driver gruver i Kiruna, i Nord-Sverige. Jernmalmen blir transport til Narvik og Luleå hvorfra den fraktes med lasteskip ut i verden.   

På grunn av jernmalmforekomstene i fjellene og grunnen under Kiruna har gruvedrift blitt den viktigste næringen i byen. Gruvedriften og malmbrytingen har imidlertid ført til store sprekkdannelser i grunnen. Sprekkene har de senere årene spredd seg videre innover byen. 

Malmtogene mellom Kiruna og Narvik har hatt enorm betydning for samfunnsliv, politikk og næringsliv i både Norge og Sverige. (Foto: David Gubler (http://www.bahnbilder.ch)/CC BY 3.0)
Malmtogene mellom Kiruna og Narvik har hatt enorm betydning for samfunnsliv, politikk og næringsliv i både Norge og Sverige. (Foto: David Gubler (http://www.bahnbilder.ch)/CC BY 3.0)

Konflikt med kommunen 

Sprekkdannelsene har også ført til at en ny detaljplan må vedtas for et av gruveområdene. Detaljplanen har imidlertid blitt gjenstand for konflikt mellom LKAB og Kiruna kommune. Selskapet valgte nylig å be den svenske regjeringen gripe inn i saken. 

En detaljplan er en detaljert reguleringsplan som gir mer spesifikke retningslinjer for et mindre område eller tomt.

Selskapet mener at kommunen forsinker vedtaket av detaljplanen, som skal muliggjøre videre gruvedrift i et gruveområde som er berørt av sprekkdannelser fra malmdriften. Detaljplanen som kommunen ikke har godkjent gjelder for Gruvstadspark 2:4. 

Om ikke detaljreguleringen er godkjent innen neste år, må LKAB minske gruveproduksjonen hevder selskapet.

Ledelsen ved LKAB har i et brev til det svenske Finansdepartementet nylig bedt regjeringen gripe inn mot Kiruna kommune. 

«Dette betyr at vi ber staten trå til og overta planmonopolet fra Kiruna kommune. Det er et historisk tiltak. Den detaljerte planen er utarbeidet av kommunens servicepersonell siden sommeren 2019, men kommuneledelsen har konsekvent nektet å ta den opp til beslutning», står det i et debattinnlegg fra LKABs ledelse. 

Ifølge SVT vil majoriteten i kommunestyret ikke godkjenne detaljplanen.

For å kunne fortsette produksjonen i henhold til planen, må det aktuelle landet omgjøres til industrielle formål i detaljplanen, skriver LKAB i en pressemelding.

«Bakgrunnen er kommunens håndtering av de detaljerte planene som er viktige for vår virksomhet innen gruvedrift av jernmalm under Kiruna. I ett område - Gruvstad Park 2: 4 - handler det om at land blir omgjort til industriområde. Området påvirkes av malmbrytningen under jorden av sprekkdannelser. Hvis vi fortsetter vårt lovbrudd uten kommunalt vedtak, risikerer vi å begå brudd på gjeldende miljøforhold med fengsel på straffeskalaen.»

I Kiruna blir hus revet og nye bygd som følge av gruvedriftens konsekvenser for grunnen i byen. LKAB foreslo å flytte byen i 2004 og betaler også for flyttingen. Foto: Arne O. Holm. 

– Vi har gjennom kommunens handlinger havnet i en ekstrem situasjon der vi raskt kan bli nødt til å halvere produksjonen og varsle 500 ansatte. Denne situasjonen må løses, og den må løses raskt, sier Jan Moström, administrerende direktør i LKAB, i pressemeldingen

Ifølge selskapet sysselsetter de 4 400 personer og skaper arbeidsplasser for 54 000 personer på Nordkalotten.

Skal flytte byen 

Sprekkdannelsene fra gruvedriften har ført til konsekvenser for byen, med fare for at bygninger eller deler av byen kan synke i jorden. LKAB foreslo i 2004 at byen skulle flyttes. Selskapet ble enige med kommunen om en avtale som innebærer å relokere rundt 6000 personer som ifølge selskapet kan komme til å bli berørt av sprekkdannelsene i årene framover.

- Den sosiale omveltningen vil vare til minst 2035, men vi har allerede flyttet hus, og over 200 familier har byttet bolig. Snart står også Kiruna kommunes nye rådhus klart i tillegg til de fleste nye boligene vi bygger, samt infrastruktur som nye veier og jernbane, har kommunikasjonsrådgiver Erika Lindblad for LKABs samfunnsendringer i Kiruna, fortalt i en tidligere reportasje High North News. 

Flyttingen av den arktiske byen har vakt stor interesse internasjonalt. 

Also read

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: