Kommunesammenslåing irriterer på Øst-Grønland

Underskriftskampanjen for en egen østgrønlandsk kommune har startet i byen Tasiilaq, hvor også initiativtageren til kampanjen bor. (Foto: Christine Zenino/Wikimedia Commons)
Kommunestruktur er et hett tema på Grønland, hvor forholdet mellom øst og vest ikke er det beste. Nå skal det samles inn underskrifter i samtlige byer og bygder i Grønlands største kommune, Sermersooq.

Kommunestruktur er et hett tema på Grønland, hvor forholdet mellom øst og vest ikke er det beste. Nå skal det samles inn underskrifter i samtlige byer og bygder i Grønlands største kommune, Sermersooq.

En underskriftskampanje for en egen østgrønlandsk kommune har startet i byen Tasiilaq, som er den eneste byen sydøst på Grønland. Her bor det - ifølge Wikipedia - rundt 1800 mennesker.


Feilslått kommunesammenslåing

Den grønlandske avisen Sermitsiaq rapporterer at 300 av dem allerede har skrevet under på at de ønsker å melde seg ut fra «storkommunen» Sermersooq.

Totalt bor det i overkant av 22.000 mennesker i denne mest befolkningsrike kommunen på Grønland.

Kommunen ble opprettet i 2008, og består av de tidligere kommunene Ammassalik, Ittoqqortoormiit, Ivittuut, Nuuk og Paamiut.

Egon Poulsen, byborger i Tasiilaq, er mannen bak initiativet. Han mener - sammen med flere østgrønlendere - at den østlige delen av Grønland bør ha sin egen kommune:

- Mange østgrønlendere mener at kommunesammenslåingen har slått feil, sier han til avisen.


Kostbar prosess 

I Sermersooq skal 75 medarbeidere sies opp som en direkte konsekvens av den kommende utligningsordningen mellom kommunene. Utligningsordningen – som inntil videre er satt i bero – kan komme til å koste storkommunen hele 140 millioner danske kroner, neste år.

I byen Tasiilaq opplever innbyggerne allerede at det spares inn blant annet på skole.

- Etter kommunesammenslåingen har borgerne i Tasiilaq merket at det er mindre service lokalt, nå når nesten alt skal gå gjennom Nuuk, sier Poulsen.


Innstramminger og mindre aktivitet


Initiativtageren til underskriftskampanjen sier han også har merket seg at skoleelever får fri hvis en lærer blir syk, fordi storkommunen har strammet inn på vikarbruk.

- Da Ammassalik kommune eksisterte hadde Tasiilaq flere anleggsoppdrag enn i dag. Og det samme er tilfelle i Illoqqortoormiut, sier Egon Poulsen.

Det bor bare i overkant av 56.000 mennesker på verdens største øy. Befolkningstallet har falt jevnt og trutt de siste årene.

Av landets fire kommuner var det bare storkommunen Sermersooq som i fjor hadde et stigende folketall.


Anstrengt forhold

Forholdet mellom grønlenderne i øst og vest er ikke det beste:

- Hvis vi skal peke på et konkret behov for forsoning, så er det forsoning mellom østgrønlendere og vestgrønlendere, lyder budskapet fra et informasjonsmøte den såkalte Forsoningskommisjonen nylig holdt i Tassilaq.

- Mange østgrønlendere føler seg ulikt behandlet og umyndiggjort af vestgrønlendere. Dessuten er det et ønske om at østgrønlandsk blir anerkjent som språk, på lik linje med vestgrønlandsk, sier Forsoningskommissionen i en pressemelding.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: