Kan være tidenes største konkursregning

Northlandkonkursen er en av de mest omfattende i Skandinavia noensinne. (Foto Northland.eu)
Konkursen i Northland Resources er en av de største Skandinavia har sett. Regningen etter gruvesatsingen kan ende på nesten 10 milliarder.
Konkursen i Northland Resources er en av de største Skandinavia har sett. Regningen etter gruvesatsingen kan ende på nesten 10 milliarder. 

- Om man ser på de investeringene som er gjort i Skandinavia de seneste årene er dette definitivt den største konkursen, sier bostyrer Hans Andersson, fra advokatfirmaet Kaiding. 

- Saab var en stor konkurs i 2011, men Northland er nok minst like omfattende, legger han til. Akkurat hvor store tallene er regner han med å ha oversikt over i månedsskiftet februar-mars. 

Northlandkonsernet gikk til skifteretten i både Norge, Sverige og Finland den 8. desember 2014. Da hadde all aktivitet vært satt i bero siden starten av oktober, da også alle ansatte ble sagt opp. Aktivitetsstoppen kom på grunn av anstrengt likviditet, som en følge av lave malmpriser internasjonalt. 

Styreleder i selskapet var Olav Fjell, som senest i oktober hadde tro på ny finansiering og en løsning for selskapet. 


Utskiping fra Narvik

Selskapet har utvunnet jernmalm fra Kaunisvaara i Nord-Sverige, og hadde også planer om å utvinne gull og kobber i Hannukainen i Finland. Jernmalmen ble sendt med tog til Narvik for utskiping.
Produksjonen startet i fjerde kvartal 2012, etter omfattende investeringer i gruven, jernbane, omlastingsplass i Svappavaara med mer. 

Andersson og bostyret arbeider fortsatt med sin beretning, og har ikke helt oversikt over all gjeld, men anslår at det er investert mellom sju og åtte milliarder kroner i Sverige, og 1,4 milliarder kroner i Narvik havn. 

Konsernet hadde datterselskaper i både Norge og Finland. Vil selge samlet

Parallelt med opprydningsarbeidet jobber Andersson med salget av gruven. Salget skal fortrinnsvis skje samlet, det er ikke snakk om å selge deler av virksomheten. 
- Vi ønsker å selge til noen som kan fortsette gruvedriften, sier Andersson. 

Med en råvarepris som er halvert det siste året er det ekstremt krevende å drive lønnsomt. Flere har derfor spekulert i at en stor aktør kan kjøpe gruven for å la den ligge inntil prisen går opp igjen. 

- Det er utfordrende å finne en kjøper, men vi har flere interessenter. Vi jobber med å ha en salgsavtale klar i løpet av mars, og en overtakelse i løpet av mai, sier Andersson. 

Hvis et salg går i orden må kjøperen få overført rettighetene til å drive. 

- Er dette et attraktivt salgsobjekt? 

- Ja, det er attraktivt i den forstand at det er en ferdig utbygd gruve. Alt av infrastruktur er på plass. Det finnes mange gruveprosjekter i verden som ikke er kommet så langt. Den største utfordringen med å selge er helt klart prisen på jernmalm. 


Uenige i Narvik

Mens arbeidet med konkursberetningen fortsatt pågår i Sverige, ble boberetningen for det norske selskapet Northland Logistics AS levert Oslo Byfogdembete i januar. 

Konkursboet har en utfordring med hvilke rettigheter og forpliktelser de har til bygningene og anlegget i Narvik. Narvik Havn viser til at avtalen er med Northland Resources AB, ikke Northland Logistics AS, og partene er uenige. 

 

Northland tok ut jernmalm i Kaunisvaara i Nord-Sverige, på grensen mot Finland. Utskipingen skjedde fra Narvik. (Kart: Google)
Northland tok ut jernmalm i Kaunisvaara i Nord-Sverige, på grensen mot Finland. Utskipingen skjedde fra Narvik. (Kart: Google)
Olav Fjell var styreleder i Northland Resources.
Olav Fjell var styreleder i Northland Resources.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: