Jonas Gahr Støre om nordområdemeldingen: – Halvhjertet nordområdepolitikk

– En stat som Norge må stille større krav til de som utvikler og videreutvikler våre naturressurser, og sikre at det skapes ringvirkninger som merkes lokalt, sier Jonas Gahr Støre. (Foto: Arbeiderpartiet)
– En stat som Norge må stille større krav til de som utvikler og videreutvikler våre naturressurser, og sikre at det skapes ringvirkninger som merkes lokalt, sier Jonas Gahr Støre. (Foto: Arbeiderpartiet)

Støre mener det er en stor avstand mellom ord og handling i den nye nordområdemeldingen som ble lansert fredag. – Denne regjeringen har ikke prioritert nordområdepolitikk, utviklet ny politikk eller nye satsninger i møte med landsdelens muligheter og utfordringer, sier lederen i Arbeiderpartiet. 

Fredag presenterte regjeringen den nye nordområdemeldingen. Meldingen har tittelen "Mennesker, muligheter og norske interesser i nord". 

Ifølge meldingen er regjeringens overordnete mål for politikken i nord: fred, stabilitet og forutsigbarhet, internasjonalt samarbeid og rettsorden, helhetlig og økosystembasert forvaltning; økt jobb- og verdiskaping, tettere samvirke mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner, og boattraktivitet og velferd.

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, mener meldingen mangler viktige tiltak som kan løfte Nord-Norge. 

– Dette er en melding som setter et tydelig perspektiv på avstanden mellom ord og handling. Summen er halvhjertet nordområdepolitikk. Vi har sett dette før, i 2004. På tampen av Bondevik II kom det en melding om nordområdene, som Arbeiderpartiet, landsdelen og mange på Stortinget ba om over tid. Den meldingen var beskrivende og hadde knapt noen tiltak, sier Støre og fortsetter:

– Det var først i 2005 at den rødgrønne-regjeringen fikk nordområdepolitikk til å handle om tiltak, prosjekter og målsetninger med konkrete planer for å nå dem. I 2013 kom det en melding, kort tid etter regjeringsovertakelsen, som slo fast satsningene til den rødgrønne regjeringen. Nå kommer det en ny omfattende melding ni måneder før valget. 

Støre legger til:

– Denne regjeringen har ikke prioritert nordområdepolitikk, utviklet ny politikk eller nye satsninger i møte med landsdelens muligheter og utfordringer. I forhold til Russland og våre arktiske naboer, så har Norge mistet noe av den kraften vi hadde i lederrollen med å sette dagsorden for samarbeid i Arktis. Norge blir sårbart, hvis vi ikke ligger i front når det kommer til tiltak og politikk. 

Norge har mistet noe av den kraften vi hadde i lederrollen med å sette dagsorden for samarbeid i Arktis
Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet

Nordnorsk kapitalfond

I meldingen står det at regjeringen skal lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler. Formålet skal være å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i nord. Fondet skal være lokalisert i Nord-Norge og innrettet mot de delene av markedet hvor det er ønskelig med mer kapital enn hva kapitalmarkedet allerede tilbyr.

Hva tenker du om det nordnorske kapitalfondet som regjeringen ønsker å etablere?

– Det fondet et delt uttrykk for noe av problemet. Det fondet ble vel diskutert opprettet i 2017 og har enda ikke sett dagens lys. Fondet har vært planlagt lenge, og regjeringen har enda ikke fått det på plass. Det er bra de løfter dette frem, men dette er resirkulering av gammel politikk. Det meldingen er blottet for, er nye tiltak som kan løfte Nord-Norge. 

Gode analyser

Er det noe i meldingen du er positiv til?

– Meldingen har gode analyser, og det vil jeg gi uttrykk for er viktig. Det er viktig at politikken som diskuteres er bygd på gode analyser. De tar på alvor at folk lever livene sine på land. Havområdene er den avgjørende muligheten for Norge, men livene lever vi på land. Det avgjørende er å sikre at vi i nord har kompetanse, investeringer og ambisjoner om ringvirkninger, sier han. 

Ringvirkninger i Nord-Norge

Støre mener det må snakkes mer om ringvirkinger. Han tror at hvis lokalbefolkningen ikke ser noe til ringvirkninger, skaper det antipati mot enkelte næringer. 

– En stat som Norge må stille større krav til de som utvikler og videreutvikler våre naturressurser, og sikre at det skapes ringvirkninger som merkes lokalt. Slik var det med olje- og gassvirksomheten i Rogaland fra starten av, men slik er det i liten grad i Nord-Norge i dag. Dette er bekymringsverdig, sier han og legger til: 

– Det er ikke lagt noen plan her for å snu sentraliseringen. Tvert imot er det viktigste signalet fra regjeringen til kommunene at kommunesammenslåingen skal fortsette. Vi savner klare krav til ringvirkninger fra næringsvirksomhet i nord. 

Burde vi heller snakke om Nord-Norge, i stedet for nordområdene?

– Jeg mener det er viktig å snakke om nordområdene, for hvis man kun snakker om Nord-Norge, får man en strek i kartet som sier at nord for den er nordområdene, og sør for den er sørområdene. Jeg mener det er veldig viktig for alt det vi har og det vi utvikler i nord, også skal bruke kompetansen vi har i Grimstad, industriparken i Raufoss, de juridiske og økonomiske miljøene i Bergen, de teknologiske miljøene i Trondheim, sier Støre, og legger til: 

– Arbeiderpartiets nordområdesatsning har aldri satt en strek i kartet. Den har handlet om nord i Norge, nord i Europa og nord i verden, og vi ønsker å bruke all vår kraft på det.

Nordområdemeldingen kan leses i sin helhet her

Les også

Nøkkelord