Nordområdemeldingen: Fokus på mennesker og samfunnsutvikling i nord

Fra opplevelsessenteret Trasti og Trine i Alta presenterte utenriksminister Søreide hovedtrekkene i meldinga som har fått navnet «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord». (Foto: Skjerdump fra lanseringa). 

– Nordområdemeldinga handler om norske kjerneinteresser. Det er nettopp derfor meldinga har blitt oppkalt etter det som er aller viktigst i vår nordområdepolitikk: mennesker, muligheter og norske interesser i nord, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide under lanseringa i Alta fredag.  

–  Dette er den første nordområdemeldinga som helt bevisst har et tredje bein å stå på i tillegg til det internasjonale bildet i Arktis og forholdet til våre naboland, nemlig utviklinga i Nord-Norge. Det er fordi den aller beste måten å hevde norske interesser på, er at det bor folk i nord og at vi har et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge. Derfor er samfunnsutviklinga her viktig for hele Norge.

Det uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun fredag lanserte regjeringens nye nordområdemelding sammen med statsminister Erna Solberg.

Det er nærmere ti år siden forrige stortingsmelding om nordområdene ble lagt fram, under Stoltenberg-regjeringen i 2011. 

Meldinga setter kursen og rammene for nordområpolitikken de neste årene. 

Mennesker og samfunnsutvikling

Regjeringen legger stor vekt på den menneskelige dimensjonen i nordområdepolitikken framover. 

– Nordområdemeldinga handler om norske kjerneinteresser. Det er nettopp derfor meldinga har blitt oppkalt etter det som er aller viktigst i vår nordområdepolitikk: mennesker, muligheter og norske interesser i nord, sa Søreide.

– I meldinga slår vi fast at norske interesser i Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge. Det handler om folk og et Nord-Norge i vekst og utvikling. Nærvær og velferd er ikke bare av økonomisk og strategisk betydning. Det har enorm sikkerhetsbetydning for hele landet. 

Statsminister Erna Solberg deltok på lanseringen fra Oslo. (Foto: Eirin Larsen/Statsministerens kontor). 

Oppretter investeringsfond

– Utenriks- og sikkerhetspolitikken er helt sentral i nordområdepolitikken, og den må sees i sammenheng med mennesker som bor i nord, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen. 

Statsministeren understreket at regjeringens nordområdepolitiske prosjekt er å satse på trygge arbeidsplasser og økonomisk vekst i nord. 

–  Et av tiltakene vi nå legger opp til et samarbeid med lokale investorer om et kapitalfond for grundere og oppstartsbedrifter som kan legge til rette for nyskaping, innovasjon og vekstmuligheter lokalt. Dette vil fremme lokalt eierskap og gründerskap i Nord-Norge.

Utenriksminister Søreide sier de gjennom arbeidet med meldinga og innspill fra miljøer i nord fikk aller flest innspill om behovet for kapital: 

– Vi har lyst til å stimulere til innovasjon og vekst gjennom opprettelsen av et investeringsfond med både statlige og private midler, et tiltak som ble veldig tydelig etterspurt. Fondet skal forvaltes fra Nord-Norge og det skal bidra til å sikre lønnsomme prosjekter i næringslivet tilgang på kapital. 

– Vi oppretter også et nytt treårig fond for unge gründere og oppstartsbedrifter i nord. Det vil gi en ny driv for innovasjon og investeringslyst. 

Utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser

Søreide understreket at økt stormaktsrivalisering og endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser gjør at det er behov for oppdaterte analyser, som regjeringen gir i meldinga. 

Hun trakk blant annet fram at Russland de siste ti årene har økt sin russiske militære evne og at regjeringen ser på den militære utviklingen på russisk side av grensa i nord som en strategisk utfordring for både Norge og NATO. 

–  Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden gjør at våre allierte også i større grad retter blikket mot nord. Sammen med USA og andre NATO-allierte øker vi trenings- og øvingsaktiviteten i nordområdene. Det forsterkede fokuset NATO har på Nord-Atlanteren er positivt og er noe vi har ønsket gjennom mange år. Samtidig er vi opptatt av å ivareta balansen mellom avskrekking og beroligelse i vårt forhold til Russland. Det er viktig for Norge og det er viktig for Nord-Norge, la utenriksministeren til. 
 

Nøkkelord