Isen smelter, men havet synker – på Grønland

Den årlige landhevingen i Norden er størst innerst i Bottenviken, og avtar gradvis jo lengre unna Bottenviken man er. Ill: Kartverket.

Når is på fastlandet smelter øker vannmengden i havet, men det betyr ikke at havet stiger over alt. Rundt Grønland kan havet til og med synke.

Det er mange faktorer som spiller inn på havnivået, og issmeltingen er ikke eneste grunn til at havet stiger, skriver BarentsWatch på sine nettsider. Rundt Grønland, der issmeltingen har vært stor i flere år, kan man til og med oppleve at havnivået vil synke.

Gravitasjonskraft

Det sier Jan Even Øie Nilsen, forsker tilknyttet Nansen- og Bjerknessenteret til nettstedet. Dette fenomenet forklarer han med at gravitasjonskraften også virker horisontalt. Masse tiltrekker masse, og når massen blir mindre, slik den blir når landisen på Grønland smelter, minker også tiltrekningskraften på vannmassene; havnivået synker.

Rundt Ekvator

«Vannet fra den smeltede isen vil ikke samle seg rundt Grønland, men forskyves mot områder rundt Ekvator og den sørlige halvkule», sier Øie Nilsen. Og ettersom Norge ligger forholdsvis nært Grønland blir ikke effekten svært stor her i landet heller.

Landheving

En annen faktor som motvirker økende havnivå i takt med økende issmelting er landheving. I Norden, som i sin tid var dekket av is, pågår denne fremdeles. Selv om havnivået på verdensbasis stiger med tre millimeter per år, så stiger det i Bergen med bare 1,1 millimeter, mens det i Oslo faktisk synker med 1,7 millimeter.

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: