Importstoppen: Iverksetter ekstratiltak for å hjelpe havbruksnæringen

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), er glad for at regjeringen har lyttet til innspillene fra bransjen. (Foto: Siv Dolven/FHL)
Regjeringen iverksetter ekstraordinære tiltak som skal hjelpe norsk havbruksnæring å dempe konsekvensene av importstoppen til Russland. – Det er godt at det kom en avklaring, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Regjeringen iverksetter ekstraordinære tiltak som skal hjelpe norsk havbruksnæring å dempe konsekvensene av importstoppen til Russland. – Det er godt at det kom en avklaring, sier Geir Ove Ystmark,  administrerende direktør Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

I går ettermiddag kunngjorde regjeringen at det åpnes for at havbruksnæringen kan la fisken stå noe lenger i havet for avhjelpe den vanskelige situasjonen. Samtidig utvides adgangen til å flytte deler av sildekvotene over til neste år.

 

- Positivt

- Det er positivt at regjeringen har konkludert raskt og besluttet ekstraordinære tiltak for å dempe konsekvensene av importstoppen til Russland, sier Ystmark.

FHL har overfor myndighetene uttrykt at det er et særlig behov for tiltak for pelagisk næring som over natten mistet tilgangen til et stort marked.

- Fiskeriministeren har nå konkludert, og det er positivt at myndighetene fikk på plass en beslutning raskt og at man har lyttet til innspill fra næringen. FHL ga sine råd for knapt en uke siden, og både markedet og produsentene har ventet på departementets konklusjon. Derfor er det godt at det nå kom en avklaring, sier den administrerende direktøren i FHL.

 

Presset bransje

- Det er svært positivt at muligheten for å overføre sildekvoten til neste år utvides. Dette gir næringen bedre muligheter til å finne andre markeder, og gir større fleksibilitet, fastslår han.

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet iverksettes følgende tiltak:

• Laks: Maksimal tillatt biomasse på konsesjonsnivå økes midlertidig med 6 prosent til og med 31.mars.

• Ørret: Maksimal tillatt biomasse på konsesjonsnivå økes midlertidig med 20 prosent til og med 31. mars.

• Sild: Ordningen med fleksibilitet til å overføre ufisket kvote av norsk vårgytende sild fra 2014 til 2015 utvides til 20 prosent av fartøyskvoten.

• Kravene til miljø, fiskehelse og fiskevelferd for oppdrettsnæringen ligger fast.

• Tiltakene kommer i tillegg til tiltakene som ble presentert 14. august.

Nøkkelord