Hvordan skal Nord-Norge vinne verden?

Trude Nilsen er prosjektleder for Agenda Nord-Norge, som neste uke samler folk med betydning for verdiskapningen i nord. Foto: Google Maps/Sparebank1 Nord-Norge
Det er en uke til Agenda Nord-Norge samler 400 personer og stiller spørsmålet: Hva vil vi med Nord-Norge?
Det er det store spørsmålet når Agenda Nord-Norge om en uke samler nesten 400 personer til konferanse. 

10.-11. november møtes nærmere 400 spesielt inviterte personer fra næringsliv og politikk samles i Tromsø. Initiativtakerne LO, NHO og Sparebank1 Nord-Norge (SNN) har lyst til å lage en felles forståelse av Nord-Norge. 
Hva er Nord-Norge? Hva kan det bli? 

Prosjektleder for Agenda Nord-Norge, Trude Nilsen, er ikke i tvil om at vi trenger større kunnskap om egen region, og en felles forståelse av Nord-Norge: 

- De fleste vet at Nordland har mye industri, men de fleste vet ikke nok om leverandørindustrien der, eller mulige kryssleveranser. Hvordan kan bedrifter nyttegjøre seg hverandre, spør hun. 

Investere 1000 milliarder kroner

I arbeidet med konferansen har hun reist rundt og forankret idéen i ulike miljø. Et sted var det personer fra mineral- og fiskerinæringen som fant sammen gjennom muligheter for å nyttegjøre seg hverandres leverandørindustri. 

- Vi trenger å lære mer om hverandre, sier Nilsen. 

Den store attraksjonen neste uke blir mulighetsstudiet som er laget av Nord-Norge. Analysen er basert på kjent kunnskap fra kunnskapsinnhentingen, Konjunkturbarometeret for Nord-Norge og Indeks Nordland. I mulighetsstudien avdekkes store muligheter for å investere i nord: 

- Det er blant annet avdekket lønnsomme investeringer på opp mot 1000 milliarder kroner i Nord-Norge de neste 15 årene, sier Nilsen. 

Har du penger til overs er det altså i Nord-Norge du bør putte pengene. 


Les også: Enormt potensial for investeringer 


Kun inviterte deltakere

Under Agenda Nord-Norge er det overordnede temaet "Nord-Norge i verdensklasse". Under titler som "Hva vil vi med oljen i nord?", "Hva kan Nord-Norge gjøre for Norge?" og "Hva skal til for å vinne i verden?" skal inviterte deltakere høre på blant annet Scott Stern fra MIT, statsminister Erna Solberg, fiskeriminister Elisabeth Aspaker og NHO-direktør Kristin Skogen Lund. 

Konferansen prøver å samle nordlendinger på tvers av bransje, politikk og geografi. 
For det er ikke bare å melde seg på Agenda Nord-Norge. Kun deltakere med invitasjon kan melde seg på. 

- For å skape et Nord-Norge i verdensklasse ville det beste vært å ha alle 480.000 nordlendingene tilstede, men det går ikke, sier Nilsen. 

Begrenset kapasitet

Det er hvor mange personer det er plass til på Rica Ishavshotell i Tromsø som har begrenset antallet i år. Til neste år skal konferansen være i Stormen konserthus i Bodø, og da er kapasiteten større. 

- Men hvem har laget gjestelista? 

- Det er det styringsgruppa som har lagt premissene for. NHO og LO har blant annet meldt inn bedrifter og tillitsvalgte i næringslivet, også er alle ordførere og rådmenn i de nordnorske kommunene invitert, forteller Nilsen.

Det er lagt stor vekt på å sikre et tverrsnitt av Nord-Norge, med deltakere fra Sør-Varanger til Bindal, fra forskjellige bransjer, og med ulik politisk tilknytning. 

Alle skal forpliktes

Alle deltakere er utfordret til å ha med seg en forpliktelse, hva de selv skal bidra med for å skape et Nord-Norge i verdensklasse. Dette skal brukes i det videre arbeidet, for Agenda Nord-Norge skal bli noe mer enn selve samlingen. 

- Ved at alle har med seg en forpliktelse kan vi blant annet koble dem som er opptatt av infrastruktur, eller dem som er opptatt av å skaffe kapital, sier Nilsen. 

Dag to skal man sammenfatte deler av det som kommer fram under konferansen og formulere noe som kan tas videre. 

- Målet vårt er at dette skal ende opp som et landsdelseid initiativ med en liten organisasjon som jobber året rundt. 

Datoen for neste års konferanse i Bodø er allerede plottet, og i 2016 er det meningen å arrangere i Finnmark. Det er lagt opp til at Agenda Nord-Norge skal bli en årlig samling. 

Presentere noe nytt

- Men hva skiller denne konferansen fra andre næringskonferanser i nord? 

- For det første mulighetsstudiet. Kanskje ikke så ny i og for seg, men den illustrerer hva som er de nye næringene og premissfaktorene i nord. I tillegg har vi i planleggingen lagt opp til at de som skal innlede skal presentere noe nytt, slik at dette har en verdi for dem som hører på, sier Nilsen. 

I mulighetsstudiet er det flere næringer som har havet under lupen, men vel så viktig er innsatsfaktorene. 
 
- Vi har også sett på hva som skal til for at næringene i nord skal kunne ta ut potensialet. Derfor er også universitetene og statsministeren invitert. Hvordan kan det politiske- og kunnskapsmiljøet bidra til at næringslivet i nord lykkes, er et av de viktigste spørsmålene, sier Nilsen. Programmet for Agenda Nord-Norge: 

Nord-Norge i verden

11.00-11.05 Velkommen
11.05-11.20 Hvorfor ble vi Nord-Norge?
Asbjørn Jaklin
11.20-11.45 Et Nord-Norge i verdensklasse
Presentasjon av mulighetsstudie
Jan-Frode Janson, konsernsjef, SpareBank 1 Nord-Norge
11.45-12.45 Hva skal til for å vinne i verden?
A knowledge-based High North: Competing globally in the ocean industries
Torger Reve, professor ved Handelshøgskolen BI
Innovation: The New Competitiveness Agenda for the High North
Scott Stern, professor ved MIT

12.45-13.45 Nordnorsk lunsj

Fremtidsnæringer

13.45-14.15 Hva vil vi med oljen i nord?
Debatt om neste kapittel i Norges oljeeventyr
Gro Brækken, adm.direktør, Norsk olje og gass
Grethe Moen, adm.direktør, Petoro
Bente Nyland, Oljedirektør, Oljedirektoratet
Wenche Pedersen, debattleder
14.15-14.55 Verdens ledende sjømatregion
Råvarer, produksjon og eksport i verdensklasse
Elisabeth Aspaker, Fiskeriminister
Renate Larsen, adm.direktør, Lerøy Aurora
Øyvind Arne Jensen, adm.direktør, Blæst AS

14.55-15.25 Koblingstid

15.25-16.15 Tre aktører om fremtidsvyer
Kraftsamling av nordnorsk industri
Arve Ulriksen, adm.direktør, Mo Industripark
En reise inn i fremtiden
Daniel Skjeldam, adm.direktør Hurtigruten
Samhandling med nordnorsk leverandørindustri
Hans Jakob Hegge, direktør Drift Nord, Statoil

16.15-16.45 Koblingstid

Sentrale innsatsfaktorer

16.45-17.10 Fremtidens arbeidsmarked i nord
Hvordan sikre konkurransedyktighet i arbeidsmarkedet?
Gerd Kristiansen, leder, LO
Kristin Skogen Lund, adm.direktør, NHO
Debattleder Wenche Pedersen

17.10-17.40 Når skiene ikke er i verdensklasse
Knut Nystad, smøresjef NSF Langrenn

17.40-19.30 Koblingstid før nordnorsk aften
19.30 Arktisk aften på ekte nordnorsk vis

Tirsdag 11. november, klokken 08.30-13.00

Sentrale innsatsfaktorer forts.

08.30-08.40 En nordnorsk samspillhistorie
Da kultursektoren spilte landsdelen sammen
Tor Lægreid, adm.direktør, NOSO
08.40-09.20 Nye samhandlingsformer i landsdelen
Hvordan kan Nordland, Troms og Finnmark løfte i lag?
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder, Nordland Fylkeskommune
Byenes bidrag til Nord-Norge
Ole Henrik Hjartøy, ordfører, Bodø kommune
Sametingets bidrag til Nord-Norge
Aili Keskitalo, Sametingspresident

09.20-09.40 Koblingstid

09.40-10.00 Hva må til for å binde Nord-Norge sammen?
Slik når vi hverandre og slik når vi verden
Brynjar Forbergskog, adm.direktør, Torghatten
10.00-10.20 Nord-Norge: Et attraktivt egenkapitalmarked?
Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital
Joachim Høeg-Krohn, adm.direktør, Argentum
10.20-10.45 Et kunnskapsløft for blå sektor i nord
Nytt felles kunnskapsinitiativ
Pål Pedersen, rektor, Universitetet i Nordland
Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet

10.45-11.05 Koblingstid

11.05-11.45 Hva kan Nord-Norge gjøre for Norge?
Solbergs visjon for landsdelen
Statsminister Erna Solberg

11.45-12.00 Veien videre

12.00-13.00 Koblingstid over en god lunsj

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: