Høye priser bidro til en svært god julimåned for sjømateksporten

Laks- og ørret får lavere eksportavgift fra 1. januar 2016. (Foto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd)
– Mens eksportvolumet for viktige arter som laks, torsk, makrell og sild falt i juli, er det høye laksepriser som bidrar mest til den gode julimåneden for sjømateksporten, sier konstituert administrerende direktør Børge Grønbech i Norges sjømatråd. (Foto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd).

Juli ble den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne. Klippfiskeksporten fortsetter også å øke i verdi, med priser Sjømatrådet ikke har sett tidligere. 

Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av hele 81,7 milliarder kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer det en økning på 29 prosent. 

Norges sjømatråd la onsdag morgen fram ferske tall for sjømateksporten. Den gode trenden som har preget første halvår fortsetter i juli, som ble en svært sterk måned for norsk sjømateksport.

Mens eksportvolumet for viktige arter som laks, torsk, makrell og sild falt i juli, er det høye laksepriser som bidrar mest til den gode sommermåneden for sjømateksporten, forklarer konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech, i en pressemelding. 

Høye laksepriser

I juli ble det registrert enorme summer i salget av laks. Årets julimåned ble nemlig den beste enkeltmåneden for lakseeksporten noensinne.

Det ble eksportert laks ut av landet til en verdi av 8,7 milliarder kroner. Selv om volumet altså falt med 5 prosent, økte verdien med 27 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Ifølge Sjømatrådet er det fortsatt høy etterspørsel etter norsk laks, mens eksportvolumet ligger bak fjorårsnivået. Prisen for fersk hel laks i juli var derfor 35 prosent høyere enn for samme måned i fjor.

Stor verdiøkning for klippfisk

Videre melder Norges sjømatråd om svært høye eksportpriser for en rekke andre arter og produkter i juli.

For tredje måned på rad er eksportprisene for klippfisk av både torsk og sei rekordhøye. I juli lå prisen på klippfisk av torsk på 107 kroner per kilo, mens prisen på klippfisk av sei var 46 kroner per kilo, skriver Sjømatrådet. 

Verdien for klippfiskeksporten økte med 16 prosent, sammenlignet med juli i fjor. Det var imidlertid en reduksjon i volum på 14 prosent. Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var de største markedene for norsk klippfisk denne måneden. 

 Det er også utfordrende tider for norsk sjømatnæring som påvirkes av høy inflasjon og en sterk kostnadsvekst. Samtidig får folk flest svekket kjøpekraft. I tillegg er logistikken ut til markedene utfordrende flere steder. Dette er faktorer som kan bidra til å påvirke utviklingen for sjømateksporten fremover, poengterer også direktør Grønbech. 

Les også

Nøkkelord