Sterk utvikling i Norrbotten

LKAB
Selv om Norrbottens län var det fylket i Sverige som opplevde den største prosentvise reduksjonen i antall konkurser, var det imidlertid en økning i konkurstall for Kiruna kommune, innad i Norrbotten. (Arkivfoto: Kiruna kommune).

Til tross for pandemien så Sverige i 2021 de laveste konkursnivåene på fire år. Den største reduksjonen i antall konkurser sammenlignet med fjoråret ble notert i Norrbottens län. 

Til tross for en global pandemi var 2021 et år med sterk vekst i Sverige. Antallet konkurser i landet gikk ned med totalt 12 prosent sammenlignet med 2020 og i flere konkursrammede bransjer har antallet oppstartsbedrifter økt.

Det kommer fram i en årsrapport fra UC [Upplysningscentralen], en av Sveriges ledende leverandører innen digitale bedrifts-  og forbrukerinformasjonstjenester.

Ifølge UCs statistikk var antall konkurser i 2021 på samme lave nivå som i 2017.

Høy vekst, vaksiner og støttetiltak har hjulpet små bedrifter gjennom pandemien og mange konkurser har blitt unngått, skriver kredittinformasjonsselskapet. 

Konkurstallene går blant annet ned i næringer som detaljhandelen og restaurant- og hotellbransjen sammenlignet med 2020. UC trekker videre fram at byggebransjen har blitt positivt påvirket under pandemien da etterspørselen etter ombygging og oppussing av boliger har økt. 

Norrbotten skiller seg ut

Tallene for landets fylker viser for øvrig et mer spredt bilde. I noen fylker har konkurstallene økt, mens de i andre har gått ned.

Statistikk fra det internasjonale kredittopplysningsbyrået Creditsafe viser at Norrbotten var det fylket med sterkest utvikling. Der gikk antall konkurser i aksjeselskaper ned med 35 prosent sammenlignet med fjoråret.

I desember måned så Norrbottens län en nedgang i antall konkurser på hele 75 prosent, sammenlignet med desember 2020, skriver UC. I Västerbottens län minsket antall konkurser med ti prosent sammenlignet med fjoråret.

Nøkkelord