Høy amerikansk vintertreningsaktivitet i Troms og finsk Lappland

US training in Finland
To spesialstyrkesoldater fra den amerikanske hæren trener under vinterforhold i Rovaniemi, Finland. Bildet er tatt fra en tidligere øvelse i Nord-Finland. (Foto: Sgt. Kent Redmond / US Army).

Soldater fra den amerikanske hæren gjennomfører for tiden vintertrening i både Nord-Norge og Nord-Finland. Treningen er tilknyttet det amerikanske forsvarets øvelseskonsept Arctic Forge 23 – som skal fremme arktisk yteevne og samarbeid. 

I dag starter et månedslangt vinteropphold for amerikanske tropper i Nord-Finland. Fram mot midten av mars vil styrker fra den amerikanske hæren trene sammen med den finske Jägerbrigaden i Lappland.

Målet med den felles øvinga er å utvikle taktisk samvirke med den amerikanske hæren under de krevende vinterforholdene i regionen.

Spesialistene i arktisk trening fra Jägerbrigaden vil instruere deltakerne i overlevelsesferdigheter i vinterforhold, kampteknikker og opprettholdelse av operativ evne, kommer det fram i en pressemelding fra den finske hæren. Jägerbrigaden er det finske forsvarets nordligste enhet på brigadenivå. 

Trener i Norden 

Den amerikanske vintertreningen i Nord-Finland gjennomføres i tilknytning til øvelseskonseptet Arctic Forge 23. Dette er en paraplyøvelse for amerikanske bidrag til en rekke allierte og partnerbaserte øvelser i Finland og Norge, og er ledet av Den amerikanske hæren i Europa og Afrika. Fokus er rettet inn mot å bygge arktisk yteevne og samarbeid. 

Arctic Forge finner formelt sted fra 16. februar til 17. mars, og er designet for å "styrke eksisterende partnerskap og tiltrekke seg nye likesinnede partnere for å møte felles utfordringer, muligheter og ansvar i Arktis", opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

I tillegg til forsvarsøvelsen i Finland inkluderer dette også bidrag til vinterøvelsen Joint Viking i Norge, som begynner i starten av mars. Under Joint Viking, som planlegges til å bli den største militærøvelsen i Norge i 2023, vil 10 000 norske og allierte soldater trene på å forsvare Norge.

Allerede nå er soldater fra USA, Nederland og Storbritannia i gang med treningsforberedelser i Nord-Norge.

Les også

Nøkkelord