Finland utforsker ny retning for sin arktiske politikk

Finlands statsminister Sanna Marin og hennes statssekretær Henrik Haapajärvi (andre t.h.) er i gang med å oppdatere landets arktiske politikk for ei ny tid etter at Russlands krigføring har medført store omveltninger. I neste uke kommer Haapajärvi til Tromsø for å hente input under den store arktiske konferansen Arctic Frontiers. (Foto: Laura Kotila/den finske regjeringen)

Finland vil trekke opp nye linjer i sin arktiske politikk som følger av Ukraina-krigen – og sparker i gang debatt under Arctic Frontiers i Tromsø neste uke.

Russlands krig mot Ukraina har skapt store ringvirkninger i Arktis – og Finland er nå i ferd med å utmeisle en ny arktisk politikk for det endrede terrenget.

Som et ledd i dette arbeidet, har den finske regjeringen invitert en rekke ulike stemmer til Tromsø under Arctic Frontiers for å drøfte endringene i Arktis og hvordan de påvirker Finlands tilnærming til regionen.

Diskusjonen vil foregå neste tirsdag som et sidearrangement under konferansen, og skal åpnes av Henrik Haapajärvi, statssekretær ved statsministerens kontor og leder for delegasjonen for arktiske spørsmål.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina har omfattende og langvarige konsekvenser for Finlands sikkerhetspolitiske omgivelser, også i den arktiske regionen – som vi har forsøkt å holde så fri fra spenninger som mulig, sier Haapajärvi i en pressemelding.

Noen sentrale knagger i finsk arktisk politikk vil like fullt videreføres, ifølge han.

– Klimaendringer og biologisk mangfold, bærekraftig utvikling og urfolksrettigheter vil også i fortsettelsen være prioriterte områder i Finlands arktiske politikk.

Bredt sammensatt panel

Blant de som skal bidra i ordskiftet er Liisa Rohweder ved WWF Finland, Liisa Ansala i Lapplands handelskammer og Pirita Näkkäläjärvi ved Sametinget i Finland.

Perspektiver fra diplomatiet og forskningen vil også være representert ved Petteri Vuorimäki, Finlands arktiske ambassadør, samt Mike Sfraga fra USAs arktiske forskningskommisjon og Johanna Ikävalko, direktør ved Arktisk senter, Universitetet i Lappland.  

Arrangementet blir direktesendt og kan også ses i opptak på Arctic Frontiers sin nettside.

Aktiv finsk deltakelse

Arctic Frontiers starter på mandag og varer til torsdag. På åpningsdagen skal den finske delegasjonen for arktiske spørsmål møte norske representanter for å drøfte finsk-norsk samarbeid i Arktis i den nye situasjonen.

Delegasjonen er et rådgivende organ for regjeringen som skal støtte og styrke Finlands arktiske politikk. Den er nedsatt av statsministerens kontor, som er ansvarlig for samordning på det arktiske politikkfeltet. Landets arktiske strategi ble sist fornyet i 2021.

Gjennom konferansen skal også Haapajärvi og Johanna Sumuvuori, statssekretær ved det finske utenriksdepartementet, treffe politiske representanter for de andre arktiske landene. Sumuvuori vil i tillegg delta på pandeldiskusjoner om hvordan Arktis påvirkes av globale drivere som klimaendringer og geopolitikk, samt om energiomstilling og nordiske løsninger.

Den arktiske ambassadøren skal dessuten være med på en sesjon rundt framtida for arktisk forskningssamarbeid og vitenskapsdiplomati i lys av Ukraina-krigen. 

LES OGSÅ:

Nøkkelord