Hjort er ny styreleder i festspillene

Fylkesrådet i Troms har oppnevnt Jens Johan Hjort til ny styreleder i Festspillene i Nord-Norge.

Fylkesrådet i Troms har oppnevnt Jens Johan Hjort til ny styreleder i Festspillene i Nord-Norge. 

Det er Troms fylkeskommune som har ansvaret for å oppnevne styreleder og styremedlemmer til Festspillene i Nord-Norge, og de oppnevner nå styret som skal fungere fra 2016. I arbeidet med ny styresammensetning er det hentet inn forslag på kandidater i dialog med fylkeskommunene i Finnmark og Nordland. 

Fylkesrådet har vedtatt følgende styre for de kommende fire årene: 

Styreleder: Jens Johan Hjort (Tromsø) 
Styremedlemmer: Susanne Næss Nielsen (Hammerfest), Hugo Bjørnstad, (Svolvær), Bente Slåtto Steien, (Harstad) og Anne Katrine Dolven, (Lofoten/London)

Varamedlemmer: Hallgeir Pedersen (Alta) og Ingeborg Annie Lindahl (Harstad)

Harstad kommune skal i tillegg oppnevne ett styremedlem. 


 

 

 

 

 

 

Tags