The High North Tour 2021: Politimesteren på grensa til Russland

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, er opptatt av at mest mulig skal være åpent på grensa til Russland. (Foto: Arne O. Holm)
Utnes, Pasvik: Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark regjerer over et helt spesielt politidistrikt. Det er Norges nest største, men har samtidig færrest innbyggere. Og det grenser mot Russland.

Vi har et veldig godt og avklart forhold til russiske myndigheter, sier politimesteren til High North News. Intervjuet finner sted bokstavelig talt på grensa til naboen i øst, og rundt henne opererer norske soldater på førstegangstjeneste.

Når jeg spør henne om hvor ofte hun må forfølge grensekrenkelser, skryter Ellen Katrine Hætta av de norske soldatene.

Soldater gjør polititjeneste

– Det er veldig spesielt å ha flere hundre soldater som gjør polititjenester i det daglige, og de er veldig flinke til å forebygge grensekrenkinger. Folk som beveger seg på grensa blir ofte møtt av soldater som forteller om grenseregimet, og at de ikke må gå så nært at de står i fare for å overskride grensa. Så vi har ikke mange grensekrenkinger.

Også i grensetraktene merkes pandemien.

Det er først og fremst en utfordring for befolkningen, som har et ønske om fortsatt å kunne bevege seg over grensa: Det er noe vi alle ønsker, men som vi ikke kan gjøre nå, sier Hætta.

Vi har russiske sjøfolk som reiser mye over Storskog (grensepasseringa, red), og det har vært bekymring fra enkelte om at det kanskje kommer over smitte med tanke på smittesituasjonen i Russland. Men det har ikke kommet mange smittede over, så det er absolutt ingen grunn til bekymring.

Mest mulig åpent

Norske myndigheter er ifølge Hætta opptatt av at mest mulig skal være åpent.

Folk må få bruke naturen, og gjerne være i nærheten av grensa, men samtidig akseptere reglene. Dette er et utrolig spennende område på alle mulige måter, sier politimester Ellen Katrine Hætta til HNN.

Se hele intervjuet med politimesteren her.

Følg The High North Tour 2021:

Nøkkelord