The High North Tour 2021: Grensevakta mot Russland har sluppet unna pandemien

Bataljonssjef oberstløytnant Jan Marius Nilsen møter High North News ute på isen i Pasvikelva, bare noen meter fra den russiske grensa. (Foto: Arne O. Holm)
Pasvik: Garnisonen i Sør-Varanger, som vokter grensa mot Russland, har så langt unngått koronasmitte. Nå forbereder bataljonssjef, oberstløytnant Jan Marius Nilsen seg på å ta imot soldater som har vært på påskepermisjon.

Vi har klart oss godt, og er også godt skodd for å ta imot personell også etter påska, sier Nilsen til High North News.

– Det har vært et krevende år, men vi er der nå at vi sender vernepliktige hjem på permisjon, men ikke så ofte som før. Vi har et rigid og godt system, og så langt har vi klart oss veldig bra. 

Jeg møter bataljonssjefen ute på isen på Pasvikelva, bare noen meter fra grensa til Russland.

Garnisonen i Sør-Varanger er også kalt Grensevakta, og bataljonssjef, oberstløytnant Jan Marius Nilsens oppdrag er å ha kontroll på og overvåke den nesten 20 mil langt grensa mot Russland

Profesjonelt forhold

– Det er et unikt område. Det er ikke bare grensen mellom Norge og Russland, men også mellom øst og vest. I tillegg til det rent militære oppdraget, støtter jeg også politimesteren og grensekomisæren med ivaretakelse av de bilaterale avtalene som ligger mellom Russland og Norge, sier Nilsen.

Som sjef for førstelinjeforsvaret mot Russland erkjenner Nilsen at vi lever i ei tid med økt sikkerhetspolitisk spenning, ustabilitet og uforutsigbarhet.

– Russisk aggresjon er en del av den pakka, men her lokalt og på den andre sida, så ligger selve grensesamarbeidet fast. Vi har et profesjonelt forhold til de russiske grensemyndighetene, helt i tråd med de politiske føringene som er gitt.

– Større tilstedeværelse av norske hærstyrker og landstyrker i Finnmark både i min avdeling og i Porsanger har vært en politisk målsetting og en politisk føring over flere år. Det reflekterer jo nettopp den tiden vi er inne i og lever i. Men jeg tror ikke det vekker noen reaksjoner på den andre siden, sier bataljonssjef, oberstløytnant Jan Marius Nilsen til High North News.

Her kan du se hele intervjuet med Nilsen.

Følg The High North Tour 2021:

Nøkkelord