High North News tar steget ut i verden

Arne O. Holm er ansvarlig redaktør i High North News.
High North News har vokst ut av sine redaksjonslokaler i Bodø og Norge, og tar for alvor steget ut i den Arktiske verden. Gjennom denne nysatsingen er vårt ubeskjedne mål å bli verdensledende på nyheter og analyser innenfor politikk og næringsliv i og fra nordområdene.


High North News har vokst ut av sine redaksjonslokaler i Bodø og Norge, og tar for alvor steget ut i den Arktiske verden. Gjennom denne nysatsingen er vårt ubeskjedne mål å bli verdensledende på nyheter og analyser innenfor politikk og næringsliv i og fra nordområdene.

Click here for English version.

Siden vår beskjedne start 23. januar 2014, har redaksjonen i High North News skrevet mer enn 3.500 nyhetsartikler, analyser og kommentarer. Hver eneste av disse har det til felles at de er grenseløse i sitt innhold, at de handler om politikk, næringsliv og kultur i nordområdene, og at de er skrevet med respekt for, og kjærligheten til, menneskene som bor i dette gigantiske, circumpolare nord.

Nyhetsavisen HighNorthNews.com (HNN) har helt fra starten av hatt en ambisjon om å favne bredt geografisk. I dag er vi en tospråklig avis – engelsk og norsk. Slik når vi stadig flere internasjonale lesere og aktører i nord.

 

Korrespondenter i sju land

Hovedredaksjonen og desken i HNN har sin base ved Nordområdesenteret ved Nord Universitet. Fem journalister, tre på fulltid, gir deg som leser kontinuerlige nyhetsoppdateringer.

I tillegg til den norske redaksjonen, har vi i løpet av de siste månedene engasjert til sammen 10 journalister i sju forskjellige land. Vi er nå også til stede i Canada, USA, Frankrike, Østerrike, Tyskland, og England. Satsingen i Europa skyldes ikke minst EUs interesser og innflytelse over utviklingen i Arktis.

Våre journalister er likevel ikke rekruttert bare på grunn av bosted, men like mye fordi hver enkelt av dem besitter en grundig og veldokumentert kompetanse innenfor områder med særlig betydning for de politiske og næringsmessige utfordringer og muligheter i nordområdene.

I sum besitter High North News en kjernekompetanse som spenner fra blant annet EUs arktiske politikk, Russland, Svalbard, gruveindustri, energi, fiskeri, industri, innovasjon, urbefolkning, sikkerhetspolitikk, internasjonal og nasjonal politikk, forskning og kunnskapsutvikling, nordisk samarbeid, infrastruktur, beredskap, klima og kultur.

Internasjonalt avissamarbeid

Fra vår spede start at vi også satset på å gi våre lesere kommentarer og analyser fra sterke, nye stemmer i nord. Det betyr at vi hver mandag og torsdag gir vi våre lesere unike kommentarer fra mennesker med en høyst forskjellig bakgrunn og ståsted.

I dag har vi 17 faste kommentatorer, skribenter som blander alvor og humor, innsikt og kunnskap på en helt særegen måte. Vi kaller det HNN-måten.

I tillegg til å styrke vår egen journalistiske stab, går vi ytterligere et skritt videre i internasjonal retning.

Det gjør vi ved å formalisere et gjensidig samarbeid med andre aviser med nedslagsfelt i nord.

I Alaska samarbeider vi med Alaska Dispatch (adn.com/).

I Washington samarbeider vi med Arctic Deeply (newsdeeply.com/arctic).

På Grønland samarbeider vi Arctic Journal (arcticjournal.com/).

I tillegg til å gi hverandre tilgang på relevante nyheter og analyser, er målet å utvikle relevant journalistikk i fellesskap.

For High North News betyr dette at våre nyheter, våre analyser, våre kommentarer og vår kunnskap når flere millioner lesere over hele verden.

Framfor alt betyr det at vår stemme blir hørt i den internasjonale utviklingen av nordområdene og Arktis.


 

Følg vår nye artikkelserie om det nye nord, meld deg på vårt nyhetsbrev:

High North News

www.highnorthnews.com/

En fri og uavhengig nyhetsavis på nett, redigert etter redaktørplakaten. Utgis på engelsk og norsk. Etablert 23. januar 2014 ved Nordområdesenteret, Nord Universitet, Bodø, Norge. Publiserer daglig nyheter, kommentarer og analyser fra og om nordområdene og Arktis.

Redigert og skrevet med kjærlighet til menneskene i nord.

 

Hovedredaksjon, Norge:

Arne F. Finne, journalist.

Hege Eilertsen, journalist.

Christine Karijord, journalist.

Linda Storholm, journalist.

Arne O. Holm, redaktør.

 

Korrespondenter:

Mieke Coppes, Canada

Berit Enge, USA

Doris Friedrich, Østerrike

Ragnhild Grønning, USA/Norge

Victoria Hermann, England/USA

Malte Humpert, USA/Tyskland

Andreas Raspotnik, Østerrike

Ryan Ulja, USA

Andreas Østhagen, Canada

 

Samarbeidende aviser:

Arctic Deeply, USA. Et uavhengig, digitalt medieprosjekt som går I dybden på utviklingen i Arktis.

Alaska Dispatch, Anchorage, Alsaka. En uavhengig nyhetsorganissjon etablert i 2008.

Arctic Journal, Grønland. Nyhetstjeneste eid av Mediehuset Sermitsiaq.AG, med fokus på hele Arktis.

 

Faste kommentatorer:

Siri Beate Arntzen. Rådgiver norsk olje- og gass.

Geir Bakkevoll. Underviser i norsk, og ved behov også i rockeswing, ved Vest-Lofoten videregående skole.

Christian Chramer, Regiondirektør i NHO Troms og Svalbard.

Grete K. Hovelsrud. Professor Grete K. Hovelsrud, antropolog og klimaforsker.

Kari Karstensen. Kommunikasjon og strategi, Statens vegvesen.

Runa Haug Khoury. Seniorrådgiver Energi og Industri, Bellona.

Christin Kristoffersen. Rådgiver i Rambøll Management Consulting.

Kriss Rokkan Iversen. Medgründer og medeier i kunnskapsbedriften SALT.

Håvard Lund. Landsdelsmusiker i Kultur i Troms.

Silje Lundberg. Nestleder i Naturvernforbundet.

Lise Mangseth. Markedssjef i Norges Råfisklag.

Helge M. Markusson. Formidlingskoordinator ved FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

Ingrid A. Medby. Doktorgradsstipendiat i samfunnsgeografi ved Durham University, Storbritannia.

Ragni Løkholm Ramberg. Byråd for byutvikling i Tromsø (AP).

Elana Wilson Rowe. Forskningsgruppeleder ned Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Anja Kristine Salo. Kommunikasjonsansvarlig i Barentssekretariatet.Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: