Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) og Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap). (Foto: Hege Eilertsen)

– Norge trenger en langsiktig forsvarssatsing på nordområdene

23/08/2016

Når Bodø-ordfører Ida Pinnerød og fylkesrådsleder Tomas Norvoll deltar på høringen om langtidsplanen for Forsvaret i morgen, har de klart budskap til stortingspolitikerne: – En langsiktig satsing på nordområdene må være et grunnleggende element i norsk sikkerhetspolitikk.

Høyesterett skal avgjøre eiendomsretten til Stjernøya i Finnmark. (Kart: Google)

Høyesterett avgjør eiendomsretten til Stjernøya

23/08/2016

To reindriftsgrupperinger mener de har eiendomsrett til store deler av Stjernøya i Finnmark, nå skal Høyesterett avgjøre saken.

Hurtigrutens direktør Daniel Skjeldam levner ingen tvil om at selskapet er interessert i en avtale som sikrer deres tilstedeværelse langs norskekysten også etter 2019. (Foto: Linda Storholm)

Kronikk: Hurtigruten ønsker ny avtale

23/08/2016

Hurtigruten AS ønsker en ny avtale hvor staten kjøper transporttjenester også etter 2019.

Nordområdene var tema da stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen (t.v.) og Eirik Sivertsen (t.h.) møtte redaktør Arne O. Holm til samtale under Arendalsuka i 2015. I år er temaet satt enda høyere på agendaen enn noen gang under den årlige debattarenaen i Arendal. (Foto: Bård Borch Michalsen)

Det meste er nord, også under Arendalsuka

17/08/2016

High North News setter Arktis på agendaen under Arendalsuka med to arrangementer i hovedprogrammet.

Øvelsen PLIVO (pågående livstruende vold) viser hvor viktig samhandling og god kommunikasjon mellom alle nødetater er for å redde liv. Samlokalisering av nødmeldesentralene er derfor svært viktig for beredskapen i Finnmark.  Bildet er tatt under sommerens PLIVO-øvelse i Kirkenes. Alt innsatspersonell  må gjennomføre disse øvelsene. (Foto: Politiet)

Bekymringsfull beredskap i Finnmark

16/08/2016

Politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta er bekymret for beredskapen i fylket:

Utenriksminister Børge Brende annonserte i dag ny stortingsmelding om havene. (Foto: Utenriksdepartementet)

Havnasjonen Norge skal ta en lederrolle i arbeidet med å ivareta havene

15/08/2016

Verdenshavene er stadig viktigere, i dag lanserte regjeringen at de kommer med ei ny stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.