Hastemøte om stengte grenser: En hel fiskerinæring i krise

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen innkalte i dag til et hastemøte om innreiserestriksjonene og hvordan de påvirker vinterfisket. Det ble et samlet rop om hjelp. (Foto: Redningsselskapet/Flickr)

Enkelte fiskeribedrifter mangler opp til 75 prosent av arbeidskraft og risikerer å møte vinterfisket uten nok folk til å ta i mot fisken. – Det er dramatisk, sier ordføreren i Vestvågøy kommune.

Onsdag satte statsminister Erna Solberg (H) kroken på døra for utenlandske sesongarbeidere, og dermed også for årets lofotfiske for flere bedrifter. De siste 24 timene har vært dramatiske for en samlet sjømatnæring.

På kort varsel kalte fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) inn til et møte med ordførere, statsforvaltere og NHO for å få innspill om situasjonen rundt stengte grenser og importarbeidere.

Det ble et samlet rop om hjelp.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen på hjemlige trakter i Bodø da han onsdag presenterte statsbudsjettet. (Foto: Arne O. Holm)
Fiskeriminster Odd Emil Ingebrigtsen: – Strengt, men nødvendig.(Foto: Arne O. Holm)

Mangler 75 prosent

Ordfører Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy kommune kaller situasjonen dramatisk:

– Mellom 60 og 70 sesongarbeidere har ennå ikke kommet til Vestvågøy. Det betyr at enkelte bedrifter mangler opp mot 75 prosent bemanning. Det er så dramatisk at de står i fare for å ikke kunne motta fisk, sier Solberg under møtet.

Han sier at Navs lokalkontor er kontaktet, men der kunne de kun formidle én person som var klar på stående fot.

– Vi har mange ledige og permitterte i kommunen, men Nav fungerer ikke som mellomledd, sier Solberg.

Erna bommer

Han får støtte av orførerkollega i Røst kommune, Elisabeth Mikalsen (Sp), som mener statsministeren bommer fullstendig når hun sier at stengte grenser ikke får konsekvenser for lofotfisket.

– Med et tidsvindu på 24 timer fra negativ test, rekker ikke de utenlandske arbeiderne over grensen før testen er ugyldig. Slik det er nå er grensene stengt for helt nødvendig arbeidskraft. Og Erna sier det ikke får stor betydning for lofotfisket? Det stemmer ikke! sier Mikalsen.

Fiskeribedriftene på Røst har jobbet lenge med å legge til rette for det som ordføreren sier er helt nødvendig arbeidskraft.

Vi har mange ledige og permitterte i kommunen, men Nav fungerer ikke som mellomledd.
Ordfører Remi Solberg (Ap), Vestvågøy kommune

– Vi har god kontroll og er godt forberedt. Bedriftene har strenge smittevernregler og vi var akkurat kommet i gang med å fase inn sesongarbeiderne i puljer. Nå må de vente i to uker og sitte sju dager i karantene? Dette skaper store utfordringer, sier Mikalsen, tydelig oppgitt.

Hun legger til at det nå er umulig å legge konkrete planer for sesongfisket siden ingen vet når og om grensene åpnes.

– Dette er helt umulig og en katastrofe. Vi få redusert innkjøpskapasitet og redusert inntjening. Vi er nødt til å få på plass et forlenget tidsvindu for framvisning av negativ test og utenlandske sesongarbeidere må betegnes som kritisk personell.

En hel næring i knestående

På en pressekonferanse onsdag uttalte Erna Solberg at utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner er unntatt innreiserestriksjonene, men gjorde det også klart at sesongarbeidere ikke er med her.

Ordfører i Røst kommune, Elisabeth Mikalse
Ordfører i Røst kommune, Elisabeth Mikalsen: – Umulig å legge konkrete planer for sesongfisket (Foto: Røst kommune)  
Ordfører i Røst kommune, Elisabeth Mikalsen: – Umulig å legge konkrete planer for sesongfisket (Foto: Røst kommune)

Røst-ordføreren sier at det ikke er rettferdig at hele sjømatnæringa skal ta konsekvensene for landets smittebilde når det fører til såpass store konsekvenser for en hel næring og kanskje til slutt, hele landet på sikt.

Beskjeden fra Regjeringen onsdag, rystet også den lille øykommunen Værøy. Nå må de kanskje vente helt til slutten av februar med å få inn sesongarbeidere.

– Vi venter 60 stykker som skulle komme i løpet av de neste to ukene. Vi har stor forståelse for at tiltak blir gjort, men vi har full kontroll på Værøy. Det får store konsekvenser for oss om vi må vente til i mars med å ta opp fisken. Og stor betydning for markedet, sier Værøy-ordfører Susan Berg Kristiansen (H).

Trenger lokal arbeidskraft

Vågan kommune ventet i utgangspunktet inn 70 utenlandske arbeidere de neste to ukene. Ordfører Frank Johnsen (Sp) sier at fiskeribedriftene klarer seg akkurat nå, men det vil bli konflikter med overtid.

– Alle er i en fortvilet situasjon hvor de trenger lokal arbeidskraft, sier Johnsen.

Andre kommuner som Øksnes, Andøy og Hadsel sier de allerede har dekket behovet.

Smitte, men under kontroll

Det meldes om smittetilfeller av covid-19 i forbindelse med nesten all arbeidsimport, men at dette er under kontroll med gode rutiner:

  • Vågan kommune melder om seks smittetilfeller så langt. De sitter i karantene og kommuneoverlegen tror fire av disse er smittet på Gardermoen.
  • Vestvågøy kommune melder om fire smittede sesongarbeidere siste uka. De var i karantene da de testet positivt.
  • Øksnes kommune melder om mellom 10 og 20 smittede sesongarbeidere fra jul. Situasjonen er under kontroll og det er ingen intersmitte i kommunen.
  • Andenes kommune melder om en person i isolasjon med smitte. Denne har ingen nærkontakter.
  • Hadsel kommune har to smittede importarbeidere i isolasjon.

Leder i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen deltok også på innspillsmøtet. Han er krystallklar på at noe må skje og det kjapt.

– Det må komme en avklaring på om importert arbeidskraft til vinterfisket er samfunnskritisk personell. To uker pluss karantene er lang tid. Vi får ikke tak i lokal arbeidskraft og Nav er tilbakeholden med formidling, sier Bjarmann-Simonsen, og legger til at dette kan gå galt ganske fort.

– Og skal alle over grensa om to uker, blir smittetrykket stort etterpå.

Les også:

Går ut over kystflåten

Også Sjømat Norge ber fiskeriministeren om avklaring:

– Det tradisjonelle lofotfisket trer i full kraft i slutten av februar og stengte grenser vil gå ut over kystflåten. Det er lagt ned en betydelig innsats for å rekruttere lokal arbeidskraft og mange har lykkes med det. Men vi trenger sesongarbeid fra utlandet fremdeles, sier Stine Akselsen i Sjømat Norge.

Og skal alle over grensa om to uker, blir smittetrykket stort etterpå.
Direktør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

Ordfører i Vågan kommune, Remi Solberg ber om at Regjeringen nå står klar med gode kompensasjonsordninger og retter blikket mot ledighetsmarkedet:

– Det er en restkapasitet i arbeidsmarkedet vi kan dra nytte av. Vi trenger en kampanjepakke som er så kraftfull at det motiverer folk til å tre inn i næringa. Og det må på plass raskt. Vi må også avklare hva en kritisk samfunnsfunksjon er. Matproduksjoner viktig i Norge, og det bør også jobbes parallelt med en kompensasjonsordning som kan tre i kraft raskt.

Må dokumenteres

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen hadde invitert statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Lars Jacob Hiim med på møtet for å avklare nøyaktig hva som trengs for å reise over grensen til Norge:

Lars Jacob Hiim er statssekretær for justis- og beredskapsministeren. Foto: Torbjørn Tandberg
Lars Jacob Hiim er statssekretær for justis- og beredskapsministeren.( Foto: Torbjørn Tandberg).
Lars Jacob Hiim er statssekretær for justis- og beredskapsministeren.( Foto: Torbjørn Tandberg).

– Innenfor gruppen kritisk personell er de som er strengt nødvendig for å opprettholde drift. Utenlandske arbeider kan komme innunder dette, sier Hiim og sier at departementene nå skal oppdatere listene.

Kort fortalt må den enkelte arbeidsgiver utstyre hver arbeider med et dokument som må vises fram på grensen, hvor det står hvorfor personen utgjør en samfunnskritisk funksjon.

– Her vil det komme mer informasjon, lover Hiim.

Vil ha konkrete innspill

Fiskeriministeren sier at Regjeringen vil gå i gang med arbeidet basert på skriftlige tilbakemeldinger fra kommunene umiddelbart.

– Vi skal se på innreiserestriksjoner, 24-timerstest og alt det vi nå mottar i etterkant av møtet.

Ingebrigtsen minner om at dette er en vanskelig situasjon for alle og at et forverret smittebilde vil utgjøre en større risiko for alle.

– Det er inngripende tiltak, men de er nødvendige, sier ministeren.

Det er 3 000 ledige i Nordland alene.
Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Etterlyser Nav

Han sier at Nav må ta en mer aktiv rolle.

– Nav må sørge for lokal arbeidskraft. Det er 3 000 ledige i Nordland alene. Noen av disse må være villige og klare til å tre inn i fiskerinæringa, sier Ingebrigtsen.

Fra Øksnes kommune meldes det om økt antall i ledige som har meldt seg til Nav med ønske om å jobbe i sesongfisket.

Tiltak som ikke treffer

Lena Hamnes (Ap) er varaordfører i Vågan kommune i Lofoten. Hun advarer mot å skyve de økonomiske problemene foran seg.

Lena Hamnes (Ap) er varaordfører i Vågan kommune i Lofoten. (Foto: Ap)
Lena Hamnes (Ap) er varaordfører i Vågan kommune i Lofoten. (Foto: Ap)
Lena Hamnes (Ap) er varaordfører i Vågan kommune i Lofoten: – Vi skyver de økonomiske problemene foran oss. (Foto: Ap)

– En uke uten fisk til tørk i vinter betyr en måned uten inntekt i høst. Vi skyver de økonomiske problemene foran oss. Vi ser at de kontrollerte innvandringene til bedriftene, ikke gir utslag i smittetallet. Tiltakene treffer dermed ikke, sier Hamnes under møtet.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen sier han håper det vil gå bedre enn fryktet og at skreien lar vente på seg.

– Og at vi samlet klarer å kna dette til.

Krever ny vurdering

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, deltok på et tidligere møte med fiskeriministeren.

Han sier til High North News at Sjømatbedriftene i møte med statsråden har gjort det klart at de stiller seg uforstående til at sesongarbeidere ikke klassifiseres som samfunnskritisk funksjon.

– Vi krever at det tas en ny vurdering rundt dette og at også industrien må få beholde kategoriseringen «samfunnskritisk funksjon», sier Eriksson.

Troll i ord

Organisasjonen er videre tydelig i sin bekymring knyttet til nedstenging og mangel på arbeidskraft, også adressert i fjor.

– Dessverre slo dette til. Det gikk «troll i ord». Vi har derfor bedt fiskeriministeren ta kontakt med arbeids- og sosialministeren for å se på praktiseringen av permitteringsregelverket. Altså benytte det handlingsrommet som ligger i regelverket til å få flere som kan gå ut i fiskerinæringen til å gjøre det, og bidra i den felles dugnaden, sier Eriksson.

Det gikk «troll i ord».
Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Videre ba Sjømatbedriftene om at Nav nå må være utadrettet mot den ledige porteføljen og bedriftene slik at man raskt kan finne aktuelle kandidater som kan gå inn i næringen.

– Det er tross alt 3 000 ledige i Nordland fylke alene.

Les også:

Nøkkelord