H2 Green Steel har sikret lån på 48 milliarder til stålverk i Nord-Sverige

Illustrasjon av stålverket i Boden

Illustrasjon av stålverket som skal bygges i Boden i Nord-Sverige. (Illustrasjon: H2 Green Steel).

Stålselskapet H2 Green Steel har sikret lånefinansiering på hele 48 milliarder kroner til det som kan bli verdens første storskala, grønne stålverk i Boden, Nord-Sverige. 

Read in English

Stålselskapet H2 Green Steel har undertegnet avtaler med en rekke långivere om lånefinansiering på 48 milliarder kroner, i såkalt prosjekfinansiering. Det kommer fram i en pressemelding.

Selskapet har også hentet ytterligere 3,4 milliarder svenske kroner fra investorer, noe som gjør at aksjekapitalen i prosjektet nå øker til 24 milliarder svenske kroner.

I tillegg har EUs innovasjonsfond tildelt H2 Green Steel rundt 3 milliarder svenske kroner.

Med dette har H2 Green nå sikret seg finansering på til sammen nesten 75 milliarder svenske kroner – til det som kan bli verdens første storskala grønne stålverk, som er under bygging i Boden. 

– Ingen har gransket virksomheten vår nærmere enn de som finansierer prosjektet vårt. Den enorme støtten fra våre långivere, investorer og EUs innovasjonsfond er et ekte kvalitetsstempel for H2 Green Steel som selskap, sier administrerende direktør Henrik Henriksson i pressemeldingen. 

Avkarbonisering i stålindustrien

– Finansieringen er også en stor seier for klimaet, og vi håper at vår modell for prosjektfinansiering vil inspirere til andre initiativer i klimaomstillingen av bransjer som er vanskelige å omstille, legger Henriksson til. 

Stålindustrien står i dag for rundt ti prosent av Sveriges karbondioksidutslipp, og andre selskaper i Nord-Sverige satser også stort på å legge om driften til fossilfri jern- og stålproduksjon.

H2 Green Steel skriver at de vil starte produksjon av stål som skal produseres med opptil 95 prosent lavere klimapåvirkning enn stål fra masovner. Fremstilling av råjern ved bruk av masovn har tradisjonelt sett blitt gjort med stort forbruk av koks eller kull. H2 Green Steels metode innebærer bruk av hydrogen. 

– H2 Green Steel er et utmerket eksempel på den type banebrytende prosjekter som EUs innovasjonsfond støtter. EU er stolt over å støtte løsninger som avkarboniserer den europeiske stålindustrien og sikrer at den er konkurransedyktig i et utfordrende globalt miljø. Vi gratulerer H2 Green Steel-teamet for deres engasjement og harde arbeid, og ser frem til å støtte lignende initiativer i Europa, sier Kurt Vandeberghe, leder for Europakommisjonens generaldirektorat for klimatiltak, DG CLIMA.

Betydelig strømforsyning sikret

Ifølge selskapet er byggingen av det grønne flaggskipstålverket i Boden, med integrert hydrogen- og grønn jernproduksjon, godt i gang.  Leveringsavtalene for hydrogen, jern og strålingsutstyr er også på plass.

Det framgår også av pressemeldingen at en betydelig del av den nødvendige strømmen er sikret gjennom langsiktige kontrakter. I tillegg er halvparten av den planlagte årsproduksjonen på 2,5 millioner tonn grønt stål solgt i bindende fem- til syvårige kontrakter.

Nøkkelord