Svenske Grangex eier nå Sydvaranger gruve Grønne prosesser i stålindustrien: – Sydvarangers jernmalm er svært viktig

Gruven var i drift fra 1910 til 1997. I denne perioden ble det produsert over 200 millioner tonn jernmalm. 11 år senere ble gruven rehabilitert og i 2009 var driften i gang igjen fram til konkursen i november 2015. (Foto: Sydvaranger). 

Det svenske gruveutviklingselskapet Grangex har kjøpt opp Sydvaranger og planlegger å gjenåpne gruva i Kirkenes. – Utvikling av gruver er en utfordring, men timingen er god nå, sier administrerende direktør Christer Lindqvist.

– Sydvaranger er den hvilende økonomiske motoren i Øst-Finnmark som må starte opp. Dette vil være en kick-start for økonomisk vekst i området, sier administrerende direktør Christer Lindqvist i Grangex.

Nylig ble det kjent at det svenske mineralutviklingselskapet har kjøpt opp Sydvaranger og går inn som eier av den historiske jernmalmgruva i Kirkenes. 

Om ting går etter planen kan altså det første skipet lastet med jernmalm gå fra havnen i Kirkenes om tre år. 2027 er et rimelig estimat for produksjonsstart, forteller Lindqvist under en pressekonferanse i Oslo denne uken. 

Administrerende direktør Christer Lindqvist i Grangex
Administrerende direktør Christer Lindqvist i Grangex. (Foto: Skjermdump fra strømming av pressekonferanse). 

– Det er mye glede i både Grangex og Sydvaranger – og dette er en stor dag for det skandinaviske samarbeidet også. Reaksjonene har vært gjennomgående positive, sier han.

En oppstart kan tilføre samfunnet i Sør-Varanger i Øst-Finnmark hele 300-400 arbeidsplasser.

Lindqvist er samtidig inne på at dette ikke er første gang noen prøver å starte opp gruva. 

– Utvikling av gruver er en utfordring, men timingen er god nå, sier han og henviser blant annet til den geopolitiske situasjonen med bortfall av høyverdig jernmalm fra Russland og Ukraina. Samtidig øker Europas behov for selvforsyning av mineraler og metaller. 

Ikke minst behøver stålindustrien leveranser for de nye grønne prosessene som flere stålprodusenter er i gang med for å lage klimanøytralt stål. 

Egner seg for fossilfri stålproduksjon

Og gruven i Kirkenes er ekstra spesiell på grunn av kvaliteten på jernmalmen som finnes der, forteller Lindqvist. I Sydvaranger er det nemlig mulighet for å gjenoppta produksjonen av ultrahøyanriket jernmalmkonsentrat, som egner seg spesielt for fossilfri stålproduksjon.

– Dette handler om paradigmeskiftet vi nå er inne i på grunn av klimakrisen – som driver etterspørselen etter ultrahøyanriket konsentrat som man tidligere produserte oppe i Sydvaranger. Denne etterspørselen bare øker og øker, det finnes ikke tilstrekkelig mye til å mette, fortsetter direktøren. 

– Sydvarangers superslig [spesielt ren, finmalt jernmalm, journ.anm.] er svært viktig. Det er nødvendig å sette dette i drift.

Sydvaranger er Norges største gruveanlegg og tredje størst i Europa. (Foto: Sydvaranger). 

Tilgang til stort marked

Videre trekker Lindqvist fram Grangex' partner og finansiør i Sydvaranger,  Anglo American. Det multinasjonale selskapet går inn med 190 millioner kroner i kapital og får som del av avtalen tre prosent av gruvas fremtidige overskudd.

– Vi har jobbet med Anglo American i over ett år i Dannemora (Grangex' gruve i Sverige). Grunnen til at de ble interessert i Dannemora var nettopp den høye kvaliteten på jernmalmen, som er mangelvare i verden. Skal vi løse klimakrisen må vi for stålindustrien sin del, ha så mye som mulig tilgjengelig. Anglo American ser dette – og de ser på oss som en del av deres skandinaviske strategi. 

Anglo American

Anglo American er et globalt gruveselskap med base i London og Johannesburg. Selskapet driver utvinning av blant annet kobber, nikkel og jernmalm, og regnes som verdens største produsent av platina. I 2023 hadde selskapet inntekter på 30,7 milliarder dollar. 

Grangex får også tilgang til å selge malmen gjennom Anglo Americans store markedsorganisasjon, legger Lindqvist til. 

– Vi har i prinsippet sikret salget av malmen som vi kommer til å produsere dels i Dannemora, men framfor alt i Sydvaranger – som er mye, mye større. 

Felix Tschudi, High North Hero 2020, HND21
Felix Tschudi er reder og eier av Tschudigruppen som omfatter en rekke prosjekter innen shipping og logistikk i Arktis. (Foto: Trine Jonassen)

Vedlikehold har hatt stor betydning

Til stede på pressekonferansen var også Felix Tschudi, reder og eier av Tschudigruppen. Det norske shipping- og logistikkselskapet har vært involvert i gruveselskapet siden 2006, og i 2016 kjøpte de opp 100 prosent av gruvevirksomheten etter at Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs og nærmere 400 ansatte mistet jobben. 

Siden den gang har utstyret nødvendig for en fremtidig gjenoppstart av drift og foredling blitt beholdt og jevnlig vedlikeholdt.

– Mellom 25 og 30 mennesker har i flere år jobbet med å vedlikeholde og passe på anlegget. Det har vært viktig, sier Tschudi og utdyper: 

– Vi kjøpte konkursboet fordi vi har sett hvordan det går med et slikt anlegg hvis man bare slipper pennen og går. Det var investert 250 millioner dollar og mange hadde lært seg hvordan man drev anlegget. Vi tenkte at vi må prøve å bevare det som er der og se om man kan klare å få dette i gang igjen. Vi er utrolig glade for at Grangex har kommet inn og kan ta stafettpinnen videre. 

I tillegg til at utstyr og anlegg er vedlikeholdt, har Sydvaranger-prosjektet for øvrig alle nødvendige tillatelser for gjenoppstart, inkludert driftskonsesjon som ble tildelt våren 2019.

Utfordringer

Avslutningsvis trekker Lindqvist fram det store arbeidet som gjenstår med å få på plass hele investeringskapitalen til et slikt stort industriprosjekt. 

Den totale investeringssummen for å få gruva i drift anslås til over seks milliarder kroner. 

– Nå har vi sikret finansiering for den første utviklingsfasen fram til den store prosjektfinansiering som kommer etter vi har gjennomført en gjennomførbarhetsstudie neste år. Da begynner arbeidet med å få på plass den store investeringskapitalen for å bygge gruven, forklarer han og sier dette blant annet omhandler innkjøp av nytt utstyr, selv om mye finnes i Kirkenes fra før. 

– Timingen har aldri vært bedre for Sydvaranger å komme i drift. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få dette i gang.

En tidligere hjørnesteinsbedrift

Sydvaranger gruve var i drift fra 1910 til den første konkursen i 1997. I denne perioden ble det produsert over 200 millioner tonn jernmalm.

Tettstedene Kirkenes og Bjørnevatn ble bygget opp rundt gruveaktiviteten. 

I 2009 kom driften i gang igjen fram til konkursen i 2015, som følge av et svakere jernmalm-marked. 

I april 2016 kjøpte Tschudigruppen 100 prosent av Sydvarangerprosjektet. Alt utstyr som var nødvendig for en fremtidig gjenoppstart av drift og foredling ble beholdt, og har siden blitt jevnlig vedlikeholdt.

Kilde: Sydvaranger.com

Les også

Nøkkelord