Frankrike sammenligner Arktis med Midtøsten. Og hevder regionen ikke tilhører noen

Arktis tilhører ingen. Og bare samarbeid mellom land vil føre til meningsfulle resultater, heter det i Frankrikes arktiske strategi, signert landets forsvarsminister. Foto: Kim Kenny.

Frankrike med klar tale i nytt strategidokument: Arktis tilhører ingen. – Dette er oppsiktsvekkende uttalelser som nok kommer overraskende på Norge, sier forsker.

De oppsiktsvekkende uttalelensene finner vi i forordet til France and the new strategic challenges in the Arctic, den nye franske Arktis-strategien, signert Florence Parly, forsvarsminister i Frankrike. 

– Arktis er mye mer enn bare et forskningslaboratorium, det er et eget strategisk område. Den strategiske gjennomgangen fra 2017 indikerte at Arktis «en dag kan en dag bli et område med konfrontasjon». Det er et faktum: De nye kommersielle maritime rutene i Arktis, samt appetitten på ressursutnyttelse blant mange aktører fører til økt konkurranse mellom forskjellige stater. Michel Rocard (tidligere fransk statsminister, red. anm.) oppsummerte disse utfordringene som sådan: «Arktis? Det er det andre Midtøsten!», skriver hun. 

Videre heter det at «Frankrike vil være en klar og tydelig stemme mot voksende ambisjoner. Arktis tilhører ingen. Og bare samarbeid mellom land vil føre til meningsfulle resultater».

Faksimile fra den nye franske Arktis-strategien, signert Florence Parly, forsvarsminister i Frankrike.

– Kommer overraskende på Norge

Svein Vigeland Rottem, forsker ved Fridtjof Nansens institutt og ekspert på arktisk politikk, mener de franske uttalelsene er oppsiktsvekkende.

– Dette er veldig oppsiktsvekkende, og kommer nok som en overraskelse på utenriksdepartementet som har jobbet lenge med å dempe ideen om Arktis som en konfliktfylt region, sier Rottem til High North News.

Han understreker at han ikke har lest den franske arktiske strategien, og at det ofte kan være forskjell på retoriske grep og hva et land faktisk gjøres i praksis. Like fullt mener Rottem at ideen om å verne deler av Arktis ikke er ny, og at den nå er på vei tilbake i diskursen.

– Spesielt Finland og Sverige har lenge snakket om vernesoner i Arktis i større grad enn kyststatene.

– Hvorfor sier Frankrike dette?

– Om jeg skal forsøke meg på en forsiktig analyse er nok dette koblet opp til ideen om en antarktisk traktat for Arktis. Man mener vel kanskje at Arktis har mange av de samme egenskapene som Antarktis. Men det er jo feil. Arktis er et hav og er regulert under havrettstraktaten. Antarktisk er noe annet. Arktiske kyststater vil nok tenke at dette er en overraskende og lite heldig retorikk, sier Rottem, og legger til:

– Man må kanskje også se på avsenderen her. Det er gjerne slik at det franske utenriksdepartementet ikke nødvendigvis er enig med forsvarsdepartementet. Jeg vet ikke hvor godt koordinert en slik uttalelse er.

– Er det mange land som mener at ingen eier Arktis?

– Ikke blant de landene som opererer i Arktis, eller har kunnskap om det. Men diskusjonen om balansen mellom bruk og vern er der. Den var sterk for ti år siden og er på full vei tilbake nå, sier Rottem.

Arbeiderparti-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: Sandra Skillingsås, Arbeiderpartiet

Arktis er ikke et eierløst område, mener tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre. Han mener dette er «toner vi har hørt fra Frankrike gjennom år», men at kyststatene har sitt klare ansvar etter havretten.

– Nå vil trolig det franske svaret være at de ikke bestrider kyststatene ansvar og rettigheter, og at de med Arktis her mener områder rundt polpunktet, utenfor kyststatenes soner. Likefullt er tendensen med å omtale Arktis som verdens siste eierløse område noe Norge sammen med Arktisk råd og de andre kyststatene bør markere tydelig imot. Arktis er et hav som andre hav, selv om det er is der i deler av året. Havretten gjelder og vi følger den, sier Støre.

Som utenriksminister møtte Støre flere ganger tidligere statsminister Michel Rocard, som da var Frankrikes arktiske ambassadør.

– Rocard hadde et synspunkt på Arktis som jeg brukte hver anledning til å markere imot. For øvrig har Frankrike fagmiljøer som Norge bør ønske et aktivt samarbeid med når det gjelder polare forhold. Det er i vår interesse at våre europeiske partnere og allierte har et riktig bilde av hva som er status i Arktis og vår nordområder, sier Støre.

Frankrike tungt inne i Arktis' industri

I den franske strategien knyttes potensialet for uro til og sikkerhetsproblemene til den økte turismen og mer kommersiell aktivitet i regionen.

Flere franske selskaper opererer i Arktis. For eksempel Ponant, som planlegger å sende ‘Le Commandant Charcot’, verdens første cruiseskip med isbryterkapasitet, til Nordpolen i 2021.

Franske Total eier også 20 prosent av Yamal LNG og 10 prosent av Arctic LNG 2, to store flytende gassanlegg i Nord-Sibir i Russland.

Nøkkelord