Grensesamarbeid Militært norsk-russisk toppmøte i Kirkenes

De to generalløytnantene skal lede det første protokollmøte mellom partene siden oktober 2019. Norge og Russland har i en årrekke møttes for å diskutere konkrete utfordringer knyttet til felles utfordringer innen grensesamarbeid, redningstjeneste og fiskeriforvaltning. Bilde er fra en norsk-russiske beredskapsøvelse i 2019. (Foto: Amund Trellevik).

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter møter sjefen for FSBs Grensedirektorat i Kirkenes denne uken. 

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, møter denne uka generalløytnant Stanislav Maslov, sjef for FSBs Grensedirektorat, i Kirkenes.

De to generalene vil onsdag lede det første protokollmøtet mellom FOH og FSBs Grensedirektorat siden oktober 2019. 

I en pressemelding står det at koronapandemien har gjort det krevende å gjennomføre fysiske møter mellom delegasjonene fra den russiske føderale sikkerhetstjenestens (FSB) Grensedirektorat for det vestlige arktiske område og Forsvarets operative hovedkvarter.

Norge har, i likhet med NATO, suspendert sitt bilaterale militære samarbeid med Russland siden 2014. Aktiviteter som ble skjermet fra suspensjonen inkluderer blant annet samvirket knyttet til kystvakt og grensevakt, der det fortsatt gjennomføres årlige protokollmøter. 

Norsk-russisk grensesamarbeid

Yngve Odlo overtok som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i februar 2021. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret).
Generalløytnant Yngve Odlo overtok som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i februar 2021. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret).

Samarbeidet på den norsk russiske grense er basert på grenseavtalen mellom Norge og Russland fra 29. desember 1949. Det er med andre ord en historisk godt forankret samarbeid som preges av en åpen og god dialog mellom grensevaktstyrkene, og den norske og russiske Grensekommissæren, står det i pressemeldingen.

"Diskusjonene og samtalene under besøkene har fra norsk side blitt opplevd som konstruktive. Det snakkes om konkrete utfordringer knyttet til felles utfordringer innen grensesamarbeid, redningstjeneste og fiskeriforvaltning. Det er fortsatt enighet mellom delegasjonene at utfordringene i Barentshavet, Norskehavet og på landegrensen må løses ved hjelp av åpne kommunikasjonskanaler og en videreføring av de avtaler som er inngått mellom Norge og Russland."

Forsvaret skriver at dagens omfattende og gode samarbeid mellom den norske Kystvakten og den russiske grensevaktens sjøgående del (Kystvakten) omfatter både fiskeri, fiskerikontroll, søk og redning, oljevern, trafikkovervåkning og gjensidig varsling og utveksling av informasjon om elementer som kan utgjøre en trussel mot felles interesser (ressurser, miljø, ulovlig virksomhet).

Fra 1994 og frem til i dag har samarbeidet med FSBs Grensedirektorat utviklet seg mye. Det gjennomføres tre årlige møter mellom FOH og Grensedirektoratet i Murmansk. I tillegg gjennomfører Kystvakten utveksling mellom Kystvaktens operasjonssenter på Sortland og Situasjonssenteret til FSB i Murmansk, skriver Forsvaret. 

Les også

Nøkkelord