-Foretrekker driftshvile

Høyres Frank Bakke-Jensen vil helst ha driftshvile på Svalbard, og dessuten vente med å forsere havneutbygging til han har sett Svalbardmeldingenog kan se alt i sammenheng. (Foto: Mateusz War/Wikimedia Commons og Stortinget).
Høyres Frank Bakke-Jensen foretrekker driftshvile fremfor kullstans på Svalbard. –Må beholde håp og kompetanse.

 

Høyres Frank Bakke-Jensen foretrekker driftshvile fremfor kullstans på Svalbard. –Må beholde håp og kompetanse.

Stortingsrepresentanten fra Høyre i Finnmark er ikke i tvil om hvilket alternativ han foretrekker av de to som er skissert for fremtiden for Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Ikke slå av bryteren

-Det er ingen som ønsker å slå av bryteren nå. Med en driftshvile for gruvene i Svea og Lunckefjell i inntil tre år, gir vi samfunnet en overgangsperiode.

-Det er overveldende politisk flertall for å avvikle kullproduksjonen, i overskuelig fremtid. Vi ikke en slik driftshvile da bare bli en form for seigpining av Svalbard?

Må se en fremtid

-Nei, det er jeg på ingen måte enig i. Tvert imot vil det bidra til at det foregår virksomhet, at det foregår vedlikehold. Den store faren for Svalbardsamfunnet er jo om ingen ser noen fremtid der lenger, og bare drar derifra, sier Frank Bakke-Jensen til High North News.

-Arbeiderpartiet foreslår en forsering av havneutbyggingen i Longyearbyen med 100 millioner kroner, men har ikke fått støtte fra regjeringspartiene i transportkomiteen. Hvorfor ikke?

Ikke bare SNSK

-Jeg sitter ikke selv i den komiteen, men jeg antar det skyldes at man ikke er sikker på om planene for havneutbyggingen er kommet langt nok. Dette er en del av Nasjonal transportplan, og vi er opptatt av at de grepene som nå skal tas på Svalbard sikrer alle mulighet til næringsutvikling.

Bakke-Jensen mener at den næringsplanen som lokalstyret tidligere har utarbeidet la for mye vekt på SNSKs viktige rolle i lokalsamfunnet, men at rollene nå er noe endret.

Bygge ned vern

-Vi må sikre at andre aktører, som Leonhard Nilsen (LNS) og Bring (Posten), også får utviklingsmuligheter, ikke bare Store Norske. Vi må se alt i sammenheng, og må vente også på Svalbardmeldingen (varslet våren 2016). Vi snakker om reiseliv, om forskning og utdanning, om fiskeforedling – alt dette må ses i sammenheng.

Bakke-Jensen mener man må bygge ned deler av de strenge vernebestemmelsene som gjelder spesifikt for Svalbard.

-Bare på den måten kan vi skape nødvendig forutsigbarhet for næringsdrivende som vil satse sparepengene sine på virksomhet på Svalbard, sier Frank Bakke-Jensen.

Les også "Vil fremskynde havna på Svalbard med 100 millioner"  

Tags