Fem millioner til Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune får fem millioner kroner fra Regjeringen til omstillingsarbeid etter konkursen i Sydvaranger Gruve.

 

Sør-Varanger kommune får fem millioner kroner fra Regjeringen til omstillingsarbeid etter konkursen i Sydvaranger Gruve.

 Omkring 400 personer mistet jobben da Sydvaranger Gruve gikk overende. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skriver i en pressemelding at han ser alvorlig på den vanskelige situasjonen i Sør Varanger, og at det haster å komme i gang med omstillingsarbeid.

 -Derfor har vi bevilget fem millioner kroner over statsbudsjettet for 2016 slik at kommunene kan starte arbeidet, sammen med andre aktuelle aktører, skriver Sanner.

I utgangspunktet er det fylkeskommunene som har ansvaret for arbeid med omstilling i eget fylke, og departementet sitter med erfaringer fra omstillingsprosesser i andre deler av landet, som en vil kunne bygge på. I tillegg vil Innovasjon Norge være en sentral partner, heter det i pressemeldingen fra KMD.

- Jeg håper dette kan medvirke til at kommunene kommer raskt i gang med arbeidet med å skape ny vekst iog nye arbeidsplasser, sier Sanner.

 

 

Tags