EU-parlamentet ber om fred og mindre spenning i Arktis

Longyearbyen, Svalbard
EU-parlamentet er svært bekymret over vidtrekkende kinesiske prosjekter i Arktis. Bilde fra Svalbard, hvor Kina har vist økt interesse. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

EU-parlamentet etterlyser konstruktivt internasjonal samarbeid i Arktis og advarer mot fremvoksende trusler mot stabilitet i regionen.

I en ny rapport om geopolitikk og sikkerhetsutfordringer i Arktis som ble vedtatt onsdag, sier EU-parlamentet at arktiske land og det internasjonale samfunnet bør bevare Arktis som et område med fred, lav spenning og konstruktivt samarbeid. EU er forpliktet til langsiktig bærekraftig og fredelig utvikling av regionen, understrekes det.

I tillegg legger dokumentet vekt på at den nåværende styringsmodellen for Arktis, som er basert på internasjonal lov, har vært et gode for alle arktiske stater og gitt stabilitet i området.

– Jeg ville ønske en oppdatert Arktis-politikk fra EU velkommen, en politikk som bør fortsette å fokusere på temaer som omhandler lokale samfunn, særlig urbefolkningen. I vår rapport sier vi også at EUs arktiske strategi må reflektere den nye sikkerhetsvirkeligheten i regionen, med økt geopolitisk spenning og nye aktører i området, som Kina. Vi må være oppmerksomme på at vi ikke er alene i Arktis. Sammen med våre nære allierte; USA, Canada, Norge og Island, kan vi bygge en rik og fredelig fremtid, sa saksordfører Anna Fotyga etter avstemningen.

Rapporten uttrykker videre alvorlige bekymringer over progressiv russisk militær oppbygging i Arktis, noe Europaparlamentet ser på som ikke rettmessig, ettersom det går langt utover legitime forsvarsformål. Ethvert samarbeid med Russland i regionen bør være i samsvar med prinsippet om selektivt samarbeid mellom EU og landet, krever parlamentet. Det bør ikke sette sanksjonene og begrensningene som har blitt iverksatt som følge av den russiske regjeringens handlinger i andre deler av verden i fare, legges det til.

EU-parlamentet er også svært bekymret for vidtrekkende kinesiske prosjekter i Arktis. EU må følge tett med på Kinas forsøk på å integrere Den nordlige sjøruten, som ligger i Arktis, i sin såkalt nye silkevei-strategi, sies det, ettersom dette utfordrer målet om å skjerme Arktisk fra global geopolitikk.

Teksten ble vedtatt med 506 stemmer for, 36 imot, og 140 blanke stemmer. Du kan lese hele teksten her.

Also read

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord