- Regjeringen følger nå opp Stortingets beslutning om å opprette et havbruksfond. Både næringen og flere kommuner har allerede spilt inn at det er viktig at de som legger til rette for oppdrett skal få sin andel av inntektene, sier Aspaker.

Men før fondet opprettes er det en rekke forhold som må avklares. Praktiske spørsmål knyttet til administrasjon og størrelsen på utbetalingene må besvares, men også spørsmålet om hva som skal være en rimelig fordeling. Flere fordelingsnøkler diskuteres i høringsnotatet.