Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale for 2022

signering av fiskeriavtale Norge Russland
Assisterende departementsråd og delegasjonsleder Morten Berg signerer avtalen for Norge. (Foto: NFD).

– Norge og Russland er enige om at vi må ha en havforvaltning i nordområdene som er både langsiktig og bærekraftig, slik at vi tar vare på verdens største torskebestand og de andre artene i Barentshavet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Avtalen vi har inngått med Russland i dag gir både den norske og den russiske fiskerinæringen gode betingelser for et bærekraftig og lønnsomt fiske i 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding fredag.

Norge har i en årrekke hatt et omfattende fiskerisamarbeid med Russland. Den norsk-russiske fiskeriavtalen er den viktigste og største bilaterale fiskeriavtalen Norge har. 

I pressemeldingen kommer det fram at torskebestanden fremdeles er på et høyt historisk nivå og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2022 ble satt til 708 480 tonn, i tråd med forvaltningsregelen. 

– Norge og Russland er enige om at vi må ha en havforvaltning i nordområdene som er både langsiktig og bærekraftig slik at vi tar vare på verdens største torskebestand og de andre artene i Barentshavet. De viktigste bestandene i nordområdene er i en viss tilbakegang, men takket være et godt samarbeid over mange år har Norge og Russland kommet frem til en avtale som er biologisk bærekraftig, legger fiskeri- og havminister Skjæran til. 

Overføring av torskekvote 

Norges kvote for 2022 vil være 321 605 tonn. 

Det er videre avtalt en ekstra overføringsadgang av ubrukt kvote av torsk fra 2021 til 2022, slik at overføringsadgangen som et engangstilfelle er økt fra 10 prosent til 15 prosent. Bakgrunnen for dette er de utfordringer koronaviruspandemien har skapt for fiskerinæringen. 

Totalkvoten for hyse ble fastsatt til 178 532 tonn for 2022, i tråd med forvaltningsregelen. Norges kvote for 2022 vil være 88 130 tonn.

Forskningssamarbeid

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid.

Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2022, står det i meldingen. 

Nøkkelord