Arne O. Holm mener: En arktisk kraftpakke. Nei, jeg skriver ikke om eksport av billig strøm

Statsministre
Fra det nordiske toppmøtet i Stockholm, 13. mai. Statsministrene Ulf Kristersson fra Sverige, Mette Frederiksen fra Danmark, Jonas Gahr Støre fra Norge, Petteri Orpo fra Finland og Bjarni Benediktsson, Island. (Foto: Ninni Andersson/Regjeringskansliet)

Kommentar: En «big deal», kaller Espen Barth Eide det nye Norden. I et intervju med High North News er han nærmest sprekkeferdig begeistret over mulighetene som åpner seg etter at Sverige og Finland ble Nato-medlemmer. I rekken av ambisjoner snakket han også om demokratiske utfordringer.

Read in English

Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordens kanskje viktigste «eksportvare» er vår demokratiske kompetanse. Det er det et voksende underskudd på i Europa og store deler verden.

Eller sagt på en annen måte: Etterspørselen etter demokrati er stadig synkende.

Topper statistikken

De nordiske landene topper de fleste statistikker som måler demokrati, ytrings- og pressefrihet.

Det nordiske samarbeidet har over generasjoner vært ganske unikt, men de siste årene lite påaktet. Utenriksminister Espen Barth Eide peker selv på en mulig forklaring. Vi har vært for opptatt av Russland. Han kunne lagt til at vi som et utenfor-EU-land har brukt mye av vår energi på likevel å forholde oss til nettopp EU.

Politisk har samrøret mellom de nordiske landene vært så etablert at det knapt har trengt vedlikehold. På næringssida har det vært mindre progresjon, noe som ikke minst skyldes forskjellen mellom å være på innsiden eller utsiden av EU.

Et voksende demokratisk underskudd.

Arktisk kraftpakke

Når Norden nå framstår som en ny, mulig arktisk kraftpakke, skyldes det Sverige og Finlands inntreden i Nato. Det åpner, som utenriksministeren peker på, nye muligheter både sikkerhetspolitisk og militært, men også sivilt, særlig på Nordkalotten.

Europa skriker etter våre ressurser, det være seg norsk gass, svensk jernmalm eller finsk teknologi, for å nevne noe.

Men det Europa virkelig trenger er internasjonale allianser som står opp for demokratiet.

Det er nok å se på det nært forestående valget til EU-parlamentet, hvor det ekstreme høyre fosser fram i flere europeiske land. Et organ, riktignok, med begrenset innflytelse over den daglige Europa-politikken. Makten ligger først og fremst i kontroll med budsjett og Europakommisjonen.

Men EU-parlamentet er også en temperaturmåler, og ved valget i juni kan høyre-ekstreme partier vinne en fjerdedel av setene i den 751 representanter store forsamlingen. Det er nok til å skaffe seg innflytelse fordi de mer tradisjonelle partiene er avhengig av samarbeid med det høyre-ekstreme for å få gjennom sin politikk, noe som er nytt ved dette valget.

Hvitvasker det mørkebrune.

Finansiert fra Russland

Det åpner samtidig for samarbeidskoalisjoner som legitimerer og hvitvasker det mørkebrune.

Det høyre-ekstreme er ingen blokk. Noen, men ikke alle er finansiert av Russland. Noen, men ikke alle, vil stoppe all hjelp til Ukraina. De fleste vil bruke penger på å bygge murer mot flyktninger i stedet for velferdstiltak for egne innbyggere. Det store fellesskapet er motstand mot reelt demokrati, i tillegg til en dyp fascinasjon for Donald Trump.

Om Norden framstår som et demokratisk fyrtårn, blinker varsellampene også her.

Både finske Sanfinnene og svenske Sverigedemokratarne balanserer på grensa mot det klart antidemokratiske. Nå sist er det avslørt at sistnevnte i årevis har drevet såkalte trollfabrikker i sosiale media, etter inspirasjon fra Russland.

En president som både lyver og stjeler.

Fortsatt ikke truet

Men i motsetning til i USA, med en presidentkandidat som både lyver og stjeler og manipulerer rettsvesenet, eller Georgia, Polen, Ungarn og Tyrkia, er de politiske og juridiske institusjonenes integritet fortsatt ikke truet i Norden.

I Norge, snarere tvert imot. I disse dager vedtar Norge et forsterket grunnlovsvern for å hindre politisk innblanding i rettssystemet.

Sverige og Finlands medlemskap i Nato har ikke bare en sikkerhetspolitisk dimensjon.

Det sikrer også en demokratisk kraft både i Nato og EU.

Det trengs.

Mer fra Arne O. Holm:

Nøkkelord