E-tjenestens superskip klart i 2016

 "Marjata" er et av de absolutt viktigste verktøyene i arbeidet med å gi et bilde av hva som skjer i nordområdene.

Det nye norske etterretningsskipet "Marjata" vil utstyres med høyteknologi i verdensklasse, melder Bergens Tidende.

I dag ligger etterretningsskipet "Marjata" i Tomrefjord i Romsdal, der det ferdigstilles før det settes i operativ drift i 2016. I mars ble skroget slept til Norge, og da sa generalløytnant Kjell Grandhagen, sjefen for Etterretningstjenesten, dette om skipet til Forsvaret.no:

- "Marjata"  er et av de absolutt viktigste verktøyene i arbeidet med å gi et bilde av hva som skjer i nordområdene. Det bygges for nordområdene. Fartøyet kan kartlegge virksomheten i et stort område - som er av betydning for Norge - på en måte som ingen andre er i stand til å gjøre.  Fartøyet vil bli en viktig brikke i videreføringen av Etterretningstjenestens oppdrag i Nordområdene og utgjør en moderne kapasitet som skal bidra til å sikre tjenestens informasjonsbehov de neste 30 årene.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: