-Driftshvile på Svalbard er et spørsmål om ressursbruk

Fremskrittspartiets Øivind Korsberg er usikker på om bruk av 100 millioner kroner i året på ikke å ta ut kull er den beste ressursbruken, men ser en positiv fremtid for Svalbard også uten kull. (Foto: SNSK og Stortinget).
-Norsk tilstedeværelse og utenrikspolitikk på Svalbard er ikke synonymt med kulldrift lenger, sier FrPs Øyvind Korsberg.

- Norsk tilstedeværelse og utenrikspolitikk på Svalbard er ikke synonymt med kulldrift lenger, sier FrPs Øyvind Korsberg.

Fremskrittspartiet vil bruke «den tiden som er nødvendig» før de tar stilling til driftshvile eller brå avslutning av kulldriften på Svalbard.

- Vanskelig avveining
- Vi skjønner at folk er utålmodige, men vi innser også at dette er en vanskelig avveining og at tingene må sees i sammenheng, sier Øyvind Korsberg, som representerer FrP i næringskomiteen på Stortinget.

Det foreliggende forslaget om driftshvile for Svea og Lunckefjell betyr en kostnad på omkring 100 millioner kroner årlig. Korsberg er usikker på om det er riktig måte å bruke pengene på.

100 millioner til hva?

- Nettopp her ligger nøkkelen, slik jeg ser det. 100 millioner er mange penger, og vi må vurdere veldig nøye om det er riktig måte å bruke ressursene på, eller om pengene kan brukes til ande typer investeringer i Svalbardsamfunnet.

Det vanskelig med å vedta driftshvile er jo at ingen vet hvordan prisene utvikler seg. Dette kan svinge veldig fort, og i begge retninger, sier Korsberg.

- Innebærer det at du mener driftshvile kan bety en unødig seigpining, all den tid det nærmest er opplest og vedtatt at Norge skal avvikle kullproduksjonen på Svalbard?

Samfunn på «vent»

- Det er et argument mot driftshvile, ja. Samfunnet blir på en måte satt på «vent», noe som ikke nødvendigvis er et gode, sier Korsberg. Han understreker likevel at driften i Gruve 7 er viktig fremover, enten det blir med ett eller to skift, og at han ser den store forskjellen for Store Norske og Svalbard mellom å sitte med 98 ansatte eller omkring 20.

- Hvor mye utenrikspolitikk legger dere i vurderingen av fremtiden for Store Norske nå?

Kortvarig «dupp»

- Den tiden er vel over, når norsk utenrikspolitikk og norsk nærvær på Svalbard henger sammen med kulldriften. Vi ser både på forskning og utdanning, turisme og også snakk om fiskeforedling som fremtidige bærende næringer.

Selv om det kan bli en «dupp» i utviklingen på Svalbard i noen år, mot avvikling av kullproduksjonen, så er jeg sikker på at den langsiktige trenden vil være voksende virksomhet, understreker Øyvind Korsberg overfor High North News. 

Les også følgende artikler i High North News:

«Fortsatt drift i Gruve 7»
«Store Norske, ganske lite – 98 mann alle»
«Vil fremskynde havna på Svalbard med 100 millioner»
«-Foretrekker driftshvile»


Tags