Den russiske Nordflåten med ny sjef og flere nye ubåter

Viseadmiral Konstantin Kabantsov (t.v.) har trådt inn ny fungerende sjef for den russiske Nordflåten. Her er flåtens ubåt Severodvinsk av Jasen-klassen, som nå får selskap av stadig nye ubåter av ulike typer. (Alle foto: Det russiske forsvarsministeriet)

Den russiske Nordflåten har fått en ny fungerende sjef i viseadmiral Konstantin Kabantsov. Han erstatter admiral Aleksandr Moisejev, som er forfremmet til fungerende sjef for Russlands marine. Nordflåten har også blitt tilført fire nye ubåter, og en til skal være på vei.

English version.

Russlands marinesjef fra 2019, admiral Nikolaj Jemenov, har nylig fratrådt sin stilling av uviss årsak – og dette har utløst flere sjefsbytter i marinen.

Kreml vil ikke kommentere utskiftningen av marinens toppleder da den ikke er gjenstand for et offentliggjort dekret, skriver det russiske statskontrollerte nyhetsbyrået TASS. Endringen kan være knyttet til marinens tap i Svartehavet som del av Russlands krig mot Ukraina.

Sjef for Nordflåten fra 2019, admiral Aleksandr Moisejev, ble tirsdag introdusert som Russlands nye fungerende marinesjef. Dette skjedde under en markering av ubåtseilernes dag i Kronstadt, innerst i Finskebukta. 

Ved Nordflåtens hovedkvarter i Severomorsk, Murmansk fylke, har viseadmiral Konstantin Kabantsov tatt over som fungerende øverste sjef. Dette melder det russiske forsvarsministeriet.

Konstantin Kabantsov som daværende stabssjef i Nordflåten under høstens markering i Severomorsk av at flåten hadde fullført sitt tolvte langvarige tokt i Arktis. (Foto: Det russiske forsvarsministeriet)

Ubåt-orientert framtidsblikk

Kabantsov kommer fra stillingen som stabssjef og første nestkommanderende for denne flåten, som han inntok i oktober 2021. Han gjorde også første offentlige opptreden i sin nye posisjon tirsdag under markeringen nordpå av ubåtseilernes dag.

– Nordflåtens ubåtstyrker ser med selvsikkerhet inn i framtida, og utvikler seg systematisk og målrettet. I løpet av de siste månedene har to fjerdegenerasjons fartøy blitt overført til flåten – atomubåtene Krasnojarsk og Tsar Aleksandr III – samt den dieselelektriske ubåten Kronstadt, sa Kabantsov.

Han har bakgrunn som sjef for Nordflåtens 24. ubåtdivisjon, sjef for denne flåtens base ved Kvitsjøen, samt sjef for Primorskij-flotiljen i Stillehavsflåten.

Guvernør i Murmansk fylke, Andrej Tsjibis, var også til stede og talte til ubåtstyrkene:  

– Når som helst på året, dag som natt, på ulike steder i verdenshavene utfører dere presist og effektivt alle oppgavene som er tildelt. Nå, i en ustabil internasjonal situasjon, er deres tjeneste spesielt viktig, framholdt Tsjibis.

Omdirigerte ubåter og nytt militærdistrikt

I desember ble det holdt flaggseremoni for de to nevnte atomubåtene ved Sevmasj skipsverft i Severodvinsk, Arkhangelsk fylke.

– Snart vil de ballistiske missilubåtene Tsar Aleksandr III og Krasnojarsk begynne sin tjeneste som del av Stillehavsflåten for å vokte vårt fedrelands østlige grenser, sa president Vladimir Putin under denne seremonien.

Med andre ord har disse to ubåtene siden den gang blitt omdirigerte til Nordflåten.

Siden medio januar har også Nordflåten mistet sin status som en militær-administrativ enhet på linje med et militærdistrikt – og inngår nå i det gjenetablerte militærdistriktet Leningrad.

Denne omorganiseringen, som òg inkluderer gjenopprettelsen av militærdistriktet Moskva, har blitt gjort i lys av Natos utvidelse i Norden, ifølge Russlands forsvarsministerium.

LES OGSÅ (artikkelen fortsetter):

Tiltenkte nye ubåter

Den ovennevnte dieseldrevne ubåten Kronstadt av Lada-klassen, bevæpnet med Kalibr kryssermissiler, er også svært ny. Den fikk sin flaggseremoni i slutten av januar i St. Petersburg, og ble presentert som et tilskudd til Nordflåten.

Enda ferskere og ment for Nordflåten er atomubåten Prins Posjarskij av Borej-A-klassen (SSBN), lansert ved Sevmasj-verftet i starten av februar. Som søsterbåten Tsar Aleksandr III er den utstyrt med strategiske missil- og torpedovåpen.

I 2024 vil òg den avanserte atomdrevne ubåten Arkhangelsk av Jasen-M-klassen (SSGN) være klar for Nordflåten, ifølge det russiske forsvarsministeriet. Lik søsterbåten Krasnojarsk er den utrustet med Kalibr kryssermissiler og evne til å bære hypersoniske Tsirkon-missiler.

Seremoni for lanseringen av atomubåten Prins Posjarskij ved Sevmasj skipsverft 3. februar. Denne ble ledet av Russlands nå avgåtte marinesjef Nikolaj Jemenov. (Foto: Det russiske forsvarsministeriet)

Om Nordflåten

– Nordflåten er en av den russiske marinens flåter, og Russlands viktigste militærstyrke (sjø-, luft- og landstridskrefter) i Arktis.

– I 2014 ble en fellesoperativ strategisk kommando for arktiske operasjoner etablert ved Nordflåtens hovedkvarter i Severomorsk, Murmansk fylke.

– I 2021 fikk Nordflåten også status som en av Russlands mest sentrale militær-administrative enhetene (på linje med et militærdistrikt). Enheten omfattet republikken Komi, fylkene Arkhangelsk og Murmansk, samt Nenets autonome område.

– Nordflåtens status er endret som følge av nylig gjenetablering av militærdistriktene Leningrad og Moskva. Dette grepet tas i lys av Finland og Sveriges inntreden i alliansen, sa Russlands forsvarsminister i desember.

– Nordflåten har et stort ansvarsområde, som inkluderer Nord-Atlanteren, Barentshavet og grenseområdene mot Norge og Finland, samt russiske arktiske havområder så langt øst som Nysibirøyene. Flåtens skip sendes periodevis også på operasjoner andre steder i verden.

– Majoriteten av Nordflåtens baser og garnisoner er lokalisert på Kolahalvøya. Russland har også oppgradert og bygd ut sin militære infrastruktur i Arktis de siste 10-12 årene, som på øygruppene Novaja Semlja, Frans Josefs land og Nysibirøyene. 

Kart som viser et utvalg av Nordflåtens baser, installasjoner og kapasiteter, samt sivile havner i Nordvest-Russland. (Kilde: Jonas Kjellén 2022, Arctic Review on Law and Politics)

LES OGSÅ:

Nøkkelord