– Den beste torskeuka så langt i år

Norges Råfisklag melder om godt skreifiske utenfor Vesterålen. Her fra levering av fangst på Myre. (Foto: Sjømat Norge / Thor Nielsen). 

Bedre værforhold gjorde forrige uke til en god uke for skreifisket. Ifølge Råfisklaget ble det levert over 10 millioner kilo torsk og største leveringssone er nå Vesterålen. 

Omsetningen av fersk torsk i forrige uke utgjorde 10.715 tonn til en verdi av 348 millioner kroner. Dette er den høyeste ukesomsetningen så langt i 2023 og er en kraftig økning fra den foregående uka.

Det melder Norges Råfisklag som betegner uke 7 som den beste torskeuka så langt i år. 

Vesterålen tar imot mest skrei

Ifølge Råfisklaget ble det i forrige uke fisket og levert størst andel skrei i Vesterålen. Dette er i takt med skreiens vandring fra Barentshavet og sørover mot Lofoten.

Ved fiskemottak i Vesterålen ble det registrert landinger av fersk torsk på 3.051 tonn. Deretter følger Vest-Finnmark med 2.864 tonn og Troms med 2.829 tonn. Tallene for Øst-Finnmark og Lofoten ligger på henholdsvis 1.224 tonn og 719 tonn. 

Fordelt per redskap viser tallene 6.100 tonn fra snurrevad, 3.406 tonn fra garn, 583 tonn fra line/autoline og 296 tonn fra juksa.

Levert mindre fersk torsk

Hittil i år er har det blitt levert 24.900 tonn fersk torsk til en verdi av 787 millioner kroner. På samme tid i fjor lå tallene på 40.900 tonn og 1.017 millioner kroner. Kvantumet er dermed 16.000 tonn lavere, og verdien er ned 230 millioner kroner. 

I omsetningen av fryst råstoff registrerer Råfisklaget også en kraftig reduksjonen for torsk på 151 millioner kroner.

Råfisklagets totale omsetning hittil i år er for øvrig høvelig lik fjoråret.  

Les også

Nøkkelord