Kraftig reduksjon av miljøskadelige metaller i Pasvikelva i Øst-Finnmark

Det var 70-80 prosent mindre tungmetall i Pasvikelva i 2021 enn de fem siste årene før smelteverket i Nikel i Russland ble nedlagt, viser nye tall fra Miljødirektoratet. Nikel-verket i Russland, få kilometer fra grensa til Norge, slapp tidligere ut store mengder farlige miljøgifter. (Foto: Amund Trellevik).

Innholdet av de tre tungmetallene nikkel, kadmium og kobber i Pasvikelva var redusert med så mye som 70-80 prosent allerede i 2021, sammenlignet med de fem siste årene før smelteverket i Nikel i Russland ble nedlagt. Det viser nye tall fra Miljødirektoratet.

‒ Konsentrasjonen av nikkel i Pasvikelva gikk fra å være nesten tre ganger så høy som de anbefalte grenseverdiene de fem siste årene før smelteverket i Nikel i Russland ble stengt i 2020, til å være godt under grensa et år etter at verket ble stengt ned. Det sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro i en pressemelding.  

Ifølge nye tall fra Miljødirektoratets overvåkingsprogram for elver har innholdet av de tre tungmetallene nikkel, kadmium og kobber i Pasvikelva blitt redusert med så mye som 70-80 prosent allerede i 2021. Dette er sammenlignet med de fem siste årene før driften ved smelteverket i Nikel ble avsluttet i desember 2020. 

Ifølge direktoratet lå innholdet av kobber i elva langt under anbefalt grenseverdi i 2021, mens kadmium var nesten helt forsvunnet fra elva. 

Smelteverket i byen Nikel i Nordvest-Russland ligger bare noen få kilometer fra grensa til Norge, og har i flere tiår vært en kilde til forurensning i de norske grenseområdene i Øst-Finnmark. Mye av de årlige utslippene på rundt 60.000 tonn svoveldioksid har havnet i norske elver, vann og natur, og tungmetaller har blitt sluppet ut fra produksjonen av grunnstoffet nikkel ved fabrikken.

Miljødirektoratet påpeker også at det ikke bare er vannet som har blitt renere i Øst-Finnmark. En av deres nylige rapporter viser at luftkvaliteten i området er den beste på et halvt århundre, etter at smelteverket ble nedlagt. 

‒ Resultatene fra Pasvikelva er svært positive, selv om det er viktig å understreke at det alltid er noe usikkerhet rundt resultater fra ett enkelt års undersøkelser. Vi vil følge opp med overvåking av forholdene framover, legger Hambro i Miljødirektoratet til. 

Les også

Nøkkelord