Årets laksefiske i Alaska verdt over 720 millioner dollar

Harbor in Alaska
Fiskebåter til kai i Alaska. (Photo: Wanetta Ayers).

Til tross for at det ble fisket mindre under årets laksefiske i Alaska enn året før, økte fangstverdien betraktelig. 

Det kommersielle laksefisket i Alaska for alle arter ble verdsatt til omtrent 720,4 millioner dollar i år. 

De foreløpige tallene for årets laksefiske i delstaten ble nylig publisert av Alaskas departement for fisk og vilt. Til tross for de høye verdiene, ble det imidlertid fisket rundt 31 prosent færre fisk enn i 2021. 

Årets fangstverdi er en økning på rundt 77 millioner dollar fra verdien i 2021, og tilsvarer hele 425 millioner dollar mer enn det som ble registrert i 2020, ifølge avisa KTOO. 

Rekordstor Bristol Bay-fangst

Alaska er viden kjent for sitt gode laksefiske og fisket består i hovedsak av fem typer Stillehavslaks. Laksefisket og tilhørende industri er blant delstatens viktigste industrier. Fisket er også livsgrunnlaget for mange av Alaskas lokalsamfunn. 

Under fisket i 2022 utgjorde rødlaks [sockeye salmon] omtrent 66 prosent av den totale fangstverdien, med en verdi på 473,8 millioner dollar. Rødlaksen utgjorde også nærmere halvparten av fangsten. 

Departementet opplyser at rødlaks-fangsten i Alaska under 2022 er den største som er registrert, hovedsakelig på grunn av den betydelige mengden fisk som ble fangstet i Bristol Bay-området. 

Pukkellaks [pink salmon] utgjorde 14 prosent av verdien og hele 43 prosent av fangsten. 

Ketalaks [chum salmon] og coho-laks sto for henholdsvis 15 prosent og 2 prosent av fangstverdien. Fangsten av kongelaks [chinook salmon] ble estimert til å være i underkant av 310 000 fisk med en foreløpig verdi på 18,8 millioner dollar. 

Den gjennomsnittlige prisen per pound (lbs) på både ketalaks og rødlaks økte fra i fjor, mens de tre andre artene hadde lavere priser i år sammenlignet med 2021. Totalt foretok 6 126 individuelle kvoteinnehavere kommersielle lakselandinger i 2022. Det er en liten nedgang fra 2021.

Tallene som oppgis av Alaskas departement for fisk og vilt er foreløpige slakte- og verdianslag.

Nøkkelord