Dag Rune Olsen blir ny rektor ved UiT

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen.
Rune Olsen har blitt tilbudt stillingen som rektor ved UiT. (Foto: Eivind Senneset/UiB)
Universitetsstyret har i møte den 16. desember 2020 besluttet å tilby Dag Rune Olsen stillingen som rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Olsen er i dag rektor ved Universitetet i Bergen (UiB).

Anne Husebekk, styreleder ved UiT Norges arktiske universitet, er svært tilfreds og glad for at Dag Rune Olsen vil bli den nye rektoren ved UiT.

Avtroppende rektor ved UiT, Anne Husebekk.
Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet
Avtroppende rektor ved UiT, Anne Husebekk.

– Det var sterk konkurranse om stillingen, med fire sterke søkere. Dag Rune har en svært relevant og bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt, og jeg er helt sikker på at han vil bli en god leder av UiT, sier Husebekk i en pressemelding.

Dag Rune Olsen er entusiastisk og klar for nye utfordringer ved UiT Norges arktiske universitet.

– Først av alt vil jeg takke universitetsstyret for tilliten, og jeg har allerede bestemt meg for å takke ja til rektorstillingen. UiT har en unik historie og en sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Jeg er ydmyk og forventningsfull og ser frem til å bli den nye rektoren ved UiT, og ikke minst til å bli kjent med studenter, medarbeidere og universitetets mange samarbeidspartnere, sier Olsen.

Olsen tilsettes for en periode på fire år og vil tiltre stillingen 1. august 2021. Ved utløp av åremålet lyses stillingen ut på nytt og det gis det mulighet for ansettelse i ytterligere en fireårsperiode.

Styringsmodellen til UiT vil fra og med 1. august 2021 bli endret fra todelt til enhetlig ledelse. Detaljene i styringsmodellen og sammensetningen av den nye universitetsledelsen skal avklares av styret kommende år. Olsen vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

Dag Rune Olsen blir den første rektoren i Norge som både har vært valgt og nå blir tilsatt rektor ved et universitet. 

Les også:

Nøkkelord