Bygger mobildekning i Antarktis - driftes fra Svalbard

Basestasjon i Antarktis
God planlegging har muliggjort basestasjonen i Antarktis. (Foto: Norsk polarinstitutt)

Det er en historisk begivenhet når Telenor åpner verdens sørligste basestasjon i Antarktis, som skal  driftes fra verdens nordligste basestasjon på Svalbard.

Den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis har nå fått en utstrakt dekning i området rundt forskningsstasjonen. Troll er det sentrale navet i et internasjonalt forskningssamarbeid som skal komme verdenssamfunnet til gode.

I februar ble basestasjonen satt i drift, og området rundt Troll forskningsstasjon er koblet til omverden. Det spesielle med denne basestasjon, foruten at den er verdens sørligste kommersielle stasjon, er at den driftes av Telenor Svalbard, som også har ansvaret for å drifte verdens nordligste basestasjon i Ny-Ålesund.

Leder for Telenor Svalbard, Christian Skottun, vektlegger at godt samarbeid med Norsk polarinstitutt ligger til grunn for opprettelse av mobildekning i Antarktis.

– Det har vært en god dialog med Norsk polarinstitutt om mulighetene en basestasjon i Antarktis gir. Telenor har gjennom sin tilstedeværelse på Svalbard lang, god erfaring med å bygge og drifte mobilnett i arktiske strøk. For de to arktiske polarområdene er det avgjørende med mobildekning, sier Skottun i en pressemelding.

Nye muligheter

Han legger til at det er særlig attraktivt for forskningsmiljøene å kunne ta i bruk mobilteknologi i innhentingen av data fra feltarbeid.

Mobildekning er et steg fremover for teknologiutviklinga på Troll
Norsk polarinstitutts direktør, Camilla Brekke

– Mobildekning gir dessuten nye muligheter for forskning og miljøovervåking i Antarktis, sier lederen for Telenor Svalbard.

For annen ferdsel i polare strøk gir det også en ny trygghetsdimensjon at det nå er mobildekning rundt de polare forskningsstasjonene.

Tett samarbeid

– Mobildekning er et steg fremover for teknologiutviklinga på Troll. I tillegg gir det nye muligheter innen forskning og overvåking i Dronning Maud Land, sier polarinstituttets direktør, Camilla Brekke.

Telenor Svalbard har i tillegg til tett samarbeid med Norsk polarinstitutt også samarbeid med Kongsberg Satellite Services (KSAT), som er ansvarlig for selve kommunikasjonstjenesten ut fra Troll- stasjonen.

NPI_Oversikt_Sofietoppen_Landskap
Sofietoppen er et fjell i Øst-Antarktis i Dronning Maud land. Forskere ved Norsk polarinstitutt oppkalte den i 2007 etter hovedpersonen fra den norske forfatteren Jostein Gaarders roman "Sophies verden", fra 1991. (Foto: Norsk polarinstitutt)

KSAT eier og driver TrollSat, en av verdens viktigste bakkestasjoner for innsamling av data fra blant annet klima- og miljøovervåkingssatellitter, som er samlokalisert med forskningsstasjonen på Troll. KSAT er ansvarlig for at satellittbasert informasjon blir sendt ut fra Troll til brukere over hele verden.

– Full mobildekning på Troll hjelper også våre brukere og det forenkler kommunikasjonen med omverdenen. Vi er derfor glade for at satellitt-linken utfra Troll også kan bli benyttet til mobil telefontrafikk, sier Rolf Skatteboe, administrerende direktør i KSAT.

Harde påkjenninger

Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge er stolt og glad for at Telenor har bidratt til at det nå er mobilforbindelse mellom de norske polarområdene.

– Vårt samfunnsoppdrag er blant annet å tilby teknologi som gjør forskningsarbeid enklere. Vi ser at fremveksten av våre nye teknologiske løsninger gir nye muligheter for forskningen, sier Engebretsen.

Av pressemeldingen går det fram at prosjektet har blitt mulig gjennom god planlegging. Antarktis er ikke et sted hvor det er enkelt får tak i reservedeler og lokale tilpasninger er nødvendig, med hjelp fra personell tilknyttet til forskningsstasjonen.

Installasjonen vil være utsatt for harde påkjenninger med vindstyrke over 300km/h, stein og grus som løftes av vinden og svært lave temperaturer gjennom den Antarktiske vinteren.

Les også:

Nøkkelord